2018 ژوئن :مقالات فارسی


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله:
 • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
 • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار 1979
تعداد صفحات مقاله انگلیسی  7صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله شیمی
گرایش های مرتبط با این مقاله شیمی معدنی و شیمی آلی
مجله اشتعال و شعله – Combustion and Flame
دانشگاه گروه شیمی معدنی و فیزیکی، موسسه علمی هند
رفرنس دارد  
لینک مقاله در سایت مرجع لینک این مقاله در نشریه Elsevier
نشریه الزویر Untitled

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش و فونت 14 B Nazanin 9صفحه
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه شده است  
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه نشده است 
ترجمه متون داخل جداول ترجمه نشده است 
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است  
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است  
درج فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه به صورت عکس درج شده است  
منابع داخل متن به صورت عدد درج شده است 

 


 

مقدمه

آزمایش

نتایج و بررسی


 • بخشی از ترجمه:

 

نتایج و بررسی

داده‌ها برای تغییرات در r و نرخ TD برای سوخت‌ها با اکسیدکننده‌های مختلف و همان چسب در جدول 1 ارائه شده است. برای مقایسه رفتار اکسیدکننده‌های مختلف در مورد پایداری ذخیره سوخت‌ها, نتایج TG, DTA و r در جدول 2 خلاصه شده‌اند. یک مقایسه مشابه از سوخت‌های دارای یک اکسیدکننده و چسب‌های مختلف در جدول 2 ارائه شده است. تحلیل داده‌های ارائه شده در جدول 2 قویاً نشان می‌دهد که مشخصات پیری سوخت‌ها به پایداری حرارتی اکسیدکننده مرتبط می‌شوند و نه به پایداری حرارتی چسب. به علاوه, نتایج زیر نیز از شواهدی پشتیبانی می‌کنند که پیری سوخت به تنهای تحت حاکمیت تجزیه اکسیدکننده است. 1. مطالعه پیری مقایسه‌ای [12] از سوخت‌های PS/AP و PS/NaCl (ساختگی) به طور بسیار مشخص نشان می‌دهد که پیری ناشی از تجزیه اکسیدکننده حاضر در ماتریس سوخت است و اینکه اکسیداسیون جوی قابل چشم پوشی است؛ یعنی, بعد از ذخیره در 100 درجه برای حدود 25 روز, مشاهده شد که نمونه PS/AP به طور همگن در سراسر حجم ماده زرد شد, در حالیکه سوخت ساختگی مشابه با سوخت پیرنشده بود. تحلیل مادون قرمز (IR) [3,12] در بخش چسب سی ستم‌های PA/AP و PS/NaCl نشان داد که تشکیل پراکسید در سیستم PS/AP رخ می‌دهد و نه در سیستم PS/NaCl که نشان می‌دهد اکسیژن برای تشکیل پراکسید از تجزیه AP می‌آید نه از هوا.


 • بخشی از مقاله انگلیسی:

RESULTS AND DISCUSSION

Data for changes in r and TD rate for the propellants with different oxidisers and the same binder are given in Table 1. To compare the behaviour of different oxidisers on the storage stability of the propellants, the TG, DTA, and ~: results are summarised in Table 2. A similar comparison of the propellants having the same oxidiser and different binders is also presented in Table 2. Analysis of the data presented in Table 2 suggests strongly that the ageing characteristics of the propellants are related to the themal stability of the oxidiser, and not to that of the binder. In addition, the following results also support evidence that the ageing of the propellant is governed by the oxidiser decomposition alone. 1. Comparative ageing study [12] of PS/AP and PS/NaC1 (dummy) propellants has very clearly indicated that the ageing is due to the oxidiser decomposition present in the propellant matrix and that the atmospheric oxidation is negligible; that is, after storing at 100°C for about 25 days it was observed that the PS/AP sample turned yellow homogeneously throughout the bulk of the material, whereas the dummy propellant looked similar to that of the unaged propellant. Infrared (IR) analysis [3, 12] of the binder portion of the PS/AP and PS/NaC1 systems show that peroxide formation takes place in the PS/AP system, and not in the PS/NaC1 system, which indicates that the oxygen for peroxide formation comes from AP decomposition rather than from the air.


 

 

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

 

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله:
 • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
 • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

 


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله:
 • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
 • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار 2007
تعداد صفحات مقاله انگلیسی  7صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله مهندسی برق
گرایش های مرتبط با این مقاله تولید، انتقال و توزیع، مهندسی الکترونیک و سیستم های قدرت
مجله یافته ها در حوزه انتقال قدرت – TRANSACTIONS ON POWER DELIVERY
دانشگاه گروه مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف، آفریقای جنوبی
کلمات کلیدی اتوماسیون توزیع، کنترل توزیع، الگوریتم اکتشافی، تعادل بار، شبکه عصبی، کنترل بهینه، آرایش فازی، عدم تعادل جریان فاز، عدم تعادل ولتاژ فاز، تلفات توان، پیکربندی دوباره
شناسه شاپا یا ISSN ISSN 1937-4208
رفرنس دارد
لینک مقاله در سایت مرجع لینک این مقاله در سایت IEEE
نشریه آی تریپل ای

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش و فونت 14 B Nazanin 19 صفحه
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه شده است
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه شده است
ترجمه متون داخل جداول ترجمه شده است
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است
درج فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه به صورت عکس درج شده است
منابع داخل متن به صورت عدد درج شده است

 


 

چکیده

1. مقدمه

II. توصیف و فرمولاسیون مسئله

A. پیکربندی مجدد شبکه و فیدر

B. تعادل فاز و بار

III. روش ابتکاری

A. توصیف

B. الگوریتم اصلی

C. زیرروال

IV. شبکه عصبی

A. ساختار شبکه عصبی

B. تعلیم شبکه

V. نتایج شبیه سازی

A. اظهار نظرات در مورد نتایج

VI. نتیجه گیری ها

 


 • بخشی از ترجمه:

 

VI. نتیجه گیری ها

تعادل بار و فاز, مکمل مهمی برای پیکربندی مجدد شبکه و فیدر هستند. در اتوماسیون توزیع, این مسائل باید به طور پیوسته و همزمان برای تضمین عملکرد بهینه یک شبکه توزیع حل شوند. در این مقاله, مسئله متعادل نمودن فاز بین فیدر خاص در سطح MV و ترانسفورماتورهای توزیع در یک ساختار شعاعی, و متعادل نمودن بار در طول یک فیدر LV به عنوان مسائل بهینه سازی متعادل نمودن جریان با توجه به محدودیت های مختلف فرموله شده است. از سوی دیگر, مسئله پیکربندی مجدد شبکه و فیدر به عنوان مسئله مینیمم سازی تلفات توان با دیدگاهی برای راه حل آن به منظور کنترل باز شدن و بسته شدن سوییچ های ارتباطی و تقسیم بندی فرموله شد. تاکید این کار بر حل مسائل متعادل سازی بار و فاز متمرکز شده است, زیرا به نظر می شد که راه حل این مسئله پیکربندی مجدد به خوبی در نوشته ها پوشش داده شده است. دو روش راه حل مبتنی بر MATLAB پیشنهاد شده اند و با داده های حقیقی نشان داده شده اند. اولی, یک روش ابتکاری و دیگری, تکنیک مبتنی بر شبکه عصبی است. روش های پیشنهادی به طور موفق با استفاده از داده های حقیقی به دست آمده از تامین کننده برق شهری محلی آزمایش شدند. از دیدگاه عملی, این روش ها می توانند بسیاری موثر باشند, زیرا چندین رویکرد مبتنی بر مدل معمولاً زمان اجرای بسیار طولانی دارند. روش ابتکاری مناسب تر است و در مقایسه با شبکه عصبی سریع تر است.

 


 • بخشی از مقاله انگلیسی:

 

VI. CONCLUSIONS

Phase and load balancing are important complement to network and feeder reconfiguration. In distribution automation these problems have to be continuously solved simultaneously to guarantee optimal performance of a distribution network. In this paper the phase balancing problem between the specific feeder at MV level and the distribution transformers in a radial structure, and the load balancing along a LV feeder have been formulated as current balancing optimization problems with due consideration for the various constraints. On the other hand the network and feeder reconfiguration problem was formulated as power loss minimization problem with the view for its solution to control the opening and closing of sectionalizing and tie switches. Emphasis has been concentrated on solving the phase and load balancing problems, as it appears the solution of the reconfiguration problem has been well covered in the literatures. Two Matlab® based solution methods have been proposed and demonstrated with real data. The first is a heuristic method and the other is neural network-based technique. The proposed methods were successfully tested using real data obtained from local municipal electricity supplier. From practical point of view these methods can be very effective as several model-based approaches usually take very long running time. The heuristic method has been found to be more suitable and faster compared to the neural network.

 


 

 

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله:
 • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
 • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

 

 


بخشی از مقاله انگلیسی:

1. Toronto does not have a “spending problem” Expenditures are roughly the same as they were a decade ago, when inflation and population growth are taken into account. But the spending mix has changed: transportation has increased as a share of City expenditures while social and family services have declined. The amount of services Toronto provides, and the costs, compare well with those of other cities in most areas. Recent studies suggest there is little room to find further “efficiencies” without reducing services. 2. Residential property taxes are low and have been growing slowly Property taxes in Toronto have been growing at less than the rate of inflation. Toronto residents, on average, pay low property taxes compared with residents of other Ontario cities, in large part because the tax burden continues to be higher on businesses. The City has also relied for funding on increased revenues from user fees and charges, the land transfer tax, and – most significantly – transfers from the provincial and federal governments. The provincial “uploading” of some social service costs has also helped. 3. The City cannot maintain the infrastructure it has or invest in what it needs without new revenues Toronto’s funding shortfall for maintaining existing assets, such as transportation infrastructure, in a state of good repair will grow to nearly $2.5 billion by 2020. Toronto Community Housing alone reports an $860 million unfunded repair bill for social housing. There is no funding available for big new proposals, such as the muchtalked-about transit investments. And there is little certainty about provincial and federal transfers, which represent a third of planned infrastructure spending. 4. Toronto’s debt is relatively modest and manageable for a growing city With a strong economy, solid credit ratings, low interest rates, and a manageable debt load, Toronto is in relatively good shape. Council’s self-imposed debt ceiling could, however, limit the City’s flexibility to invest for the future. Toronto’s fiscal condition can be likened to the health of an aging Maple Leafs defenceman: he may be a solid performer on the ice and well cared for by training staff, but he is increasingly expensive and in need of major knee surgery. In other words, the City’s fiscal health is sound by most measures, but it faces cost pressures and its aging infrastructure and investment needs present a huge financial challenge. This election is a critical opportunity to discuss the difficult choices that lie ahead.


بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

مقدمه
یک روش دست یابی به مزیت رقابتی در محیط کسب و کار چالش بر انگیز امروزه، استفاده از کیفیت و هزینه به عنوان عوامل متمایز کننده است. به منظور افزایش رضایت مشتری و ارزش خدمات و محصولات مربوط به بازار، سازمان ها باید اقدام به تعدیل کیفیت و هزینه کنند. هزینه های کیفیت بخش مهمی از هزینه های کل شرکت می باشند و از این روی برای عملکرد سازمانی اهمیت زیادی دارند( سیگما-موگان و ارل 2000). از این روی، مسائل مربوط به کیفیت بر قدرت رقابتی و اعتبار سازمان ها اسیب می زند. کاژدان(2007) نشان داده است که سازمان ها از روش های مدیریت کیفیت متفاوتی استفاده می کنند: نظیر تحلیل کار، ابزار های کیفیت پیشگیرانه و حذف فعالیت های ارزش افزوده برای کاهش هزینه بدون قربانی کردن کیفیت. هزینه کیفیت، از فنون اساسی در TQM می باشد و از این روی برای سازمان ها اهمیت دارد. هزینه کیفیت یک شاخص پیشرفت برای اندازه گیری عملکرد کل سازمان ها می باشد و در صورتی که هزینه کیفیت به طور کافی کنترل و اندازه گیری شود، سازمان ها قادر به کسب مزیت رقابتی خواهند بود( امورگلسون 2009). به طور کلی،هزینه کیفیت به عنوان همه منابع به کار برده شده توسط سازمان ها باری اطمینان از استاندارد ها و اجتناب از زیان های ناشی از شکست در نظر گرفته می شود.
دو مرحله در تهیه گزارش مربوط به هزینه کیفیت وجود دارد: طبقه بندی و اندازه گیری. طبقه بندیهزینه کیفیت بستگی به مدل های توسعه یافته دارد و اندازه گیری با حساب داری هزینه اضافی در برابر روش های هزینه یابی مبتنی بر فعالیت صورت می گیرد. اندازه گیری هزینه کیفیت نیازمند ثبت اطلاعات هزینه ای دقیق است. با این حال، سیستم های حسابداری هزینه یابی سنتی قادر به ارایه اطلاعات هزینه ای دقیق برای مدیریت نمی باشد( یانگ 2008، تسای 1998)، و این به نوبه خود منجر به اختلال در اندازه گیری هزینه کیفیت می شود. یکی از دلایل کمبود سیستم های حسابداری هزینه سنتی این است که طبقه بندی هزینه و مخارج مطابق با مدل های طبقه بندی هزینه کیفیت نمی باشد( شیفرسونا و تامسون 2006، تسای 1998). به علاوه، در حسابداری هزینه، هزینه های مختلف به دلیل تخصیص سربار با استفاده از یک محرک بر اساس نرخ تخصیص براورد شده از قبل گزارش می شود. روش های تخصیص هزینه سنتی در صورتی رضایت بخش هستند که در آن ها تخصیص سربار به صورت مادی نباشد( هیگین و یانگ 2001). با این حال، با در نظر گرفتن اهمیت تولید سربار ها در ساختار هزینه محیط های تولید، استفاده از روش های هزینه یابی پیچیده برای تخصیص سربار به خدمات و محصولات مهم است.
در منابع، مدل های مختلف برای طبقه بندی هزینه کیفیت توسعه یافته است:مدلارزیابیشکستپیشگیرانه(PAF) (فایگنبام، 1956)،مدلانطباقوعدمانطباق (کرازبی، 1979)،مدلهزینهفرصت (کار، 1992)،مدلملموس-نامشهود (جوران،گرینا،وبینگهام، 1975) ومدلهزینهفرایند (راس، 1977). مدل های طبقه بندی هزینه کیفیت بیشتر مدل های مبتنی بر فعالیت یا فرایند محور هستند( شیفورسا و تامسون 2006) با این حال چون حسابداری هزینه قادر به دسته بندی عناصر هزینه بر اساس دیدگاه فرایند و فعالیت نیست، این موجب اندازه گیری غیر دقیق هزینه کیفیت می شود.
ABC توسط کوپر و کاپلان (1988) برای تخصیص صحیح سربار و کاهش اختلال در تخصیص هزینه و اندازه گیری آن توسعه یافته است و این بر کمبود های حسابداری هزینه سنتی غلبه کرده است. علاوه بر کاربرد خود در حسابداری هزینه،ABC یک روش هزینه یابی حمایتی در اندازه گیری هزینه کیفیت در مطالعات کیفیت است( تامسون 2006).
در منابع کیفیت، مطالعات سعی کرده اند تا به اندازه گیری هزینه کیفیت به طور نظری(Weinstein, Vokurka, & Graman, 2009; Schiffauerova & Thomson, 2006; Freiesleben,
2004; Tsai, 1998; Feigenbaum, 1956; Juran, 1951) و عملی(Fassoula, 2005;
Mukhopadhyay, 2004; Krishnan, Agus, & Husain, 2000; Simga-Mugan & Erel, 2000;
Keogh, Brown, & McGoldrick, 1996; Carr, 1992; Bohan & Horney, 1991) بپردازند. با این وجود در مطالعات حسابداری، مطالعات محدودی در خصوص اندازه گیری و تهیه گزارش هزینه کیفیت وجود دارد( ویلیامز، وان در ویلی و دیل 1999). امرگلسن(2006) بیان می دارد که یکی از دلایل این است که کیفیت را نمی توان بر اساس هزینه اندازه گیری کرد. دیگر دلیل مهم، استفاده از سیستم حسابداری هزینه در اندازه گیری هزینه کیفیت است. از این روی برای جمع اوری اطلاعات هزینه فعالیت و فرایند محور، روشABC در مطالعات گذشته پیشنهاد شده است. ماندالو شاه 2002، خاطر نشان کرده اند که هزینه کیفیت را می توان از طریق کار تیمی تحت مسئولیت متخصصان کیفیت و حسابداری اندازه گیری کرد.
احتمالاف هزینه های TQM و گزارشهزینه کیفیت کم تر توسط شرکت های با اندازه کوچک و متوسط تایید شده است. از این روی، این ناشی از پیاده سازی TQM در SME می باشد. به علاوه، اثر کلی TQM اثبات شده بر روی عملکرد مالی و تهیه گزارش در کوتاه مدت زیاد مشخص نیست. از این روی در رابطه با SME نتیجه محور، مدیریت قادر به اندازه شیوه اندازه گیری هزینه نمی باشد. دیگر عامل مهم، نبود سیستم های اطلاعات حسابداری پیشرفته و ابزار های مدیریت هزینه می باشد. این عدم استفاده از SME برای توجیه TQM توسط این حقیقت که تحقیقات قبلی مربوط به پیاده سازی هزینه کیفیت مربوط به سازمان های سود محور است توجیه شده است
SME ها، به شدت انعطاف پذیر، جدید ، و عملیاتی در بازار های رقابتی است و بخش عظیمی از شرکت ها را در اقتصاد دنیا شامل می شود. از این روی، هدف این مطالعه اثرات اقتصادی SME، ارزش اندازه گیری هزینه کیفیت در محیط کسب و کار رقابتی و عدم وجود مطالعات در خصوص پیاده سازی هزینه کیفیت در SME است.
بر این اساس، هدف اصلی مطالعه، دست یابی به یک درک و دانش کلی در خصوص اندازه گیری و تهیه گزارش هزینه کیفیت تحت ABC با استفاده از توسعه مطالعه موردی در شرکت های کوچک می باشد/
خلاصه مختصر از این مطالعه به شکل زیر است: مرور منابع در خصوص هزینه کیفیت ارایه می شود و. کاربرد و پشتیبانی از ABC در اندازه گیری هزینه کیفیت توضیح داده شده و مطالعه موردی ارایه می شود. در نهایت یافته های این مطالعه با تاکید بر اهمیت، مزایا و نقش مدل ABC/هزینه کیفیت در همه سازمان ها خلاصه سازی می شود.

بخشی از مقاله انگلیسی:

Introduction

One way of gaining a competitive advantage in today’s challenging business environment is to use quality and cost as differentiating factors. In order to increase customer satisfaction and the value of the products/services delivered to the market, organisations need to balance the quality and costs. Quality costs are considerable part of a company’s total costs (Giakatis, Enkawa, & Washitani, 2001) and they are essential for organisational performance (Simga-Mugan & Erel, 2000). Therefore, problems with quality are likely to damage both competitiveness and reputation of organisations. Kajdan (2007) indicates that organisations use different total quality management (TQM) methods, such as labour analysis, preventive quality tools and eliminating non-valueadded (NVA) activities to reduce costs without sacrificing quality. Cost of quality (CoQ) is among those fundamental techniques in TQM (Tsai, 1998) and it has become important for organisations (Letza & Gadd, 1994). CoQ is used as a progress indicator in measuring the overall performance of the organisations (Fassoula, 2005), and if CoQ is adequately measured and controlled, organisations are able to gain competitive advantage (Omurgonulsen, 2009). In general, CoQ is defined as all resources employed by organisations to assure quality standards (Bohan & Horney, 1991) and thus avoid losses resulting from failure. There are two steps in CoQ reporting: classification and measurement. The classification of CoQ depends on the models developed, and measurement is resolved by traditional cost accounting vs. activity-based costing (ABC) methods. Measuring CoQ requires precise cost information records. However, traditional cost accounting systems fail to provide accurate cost information to management (Yang, 2008; Tsai, 1998), which in turn causes a distortion in the measurement of CoQ. One of the reasons for the deficiency of traditional cost accounting systems is that the cost/expense categorisation does not fit well with CoQ classification models (Schiffauerova & Thomson, 2006; Tsai, 1998). Moreover, in traditional cost accounting, several costs are incorrectly reported (Yang, 2008) due to the allocation of the overheads using a single driver based on a predetermined estimated allocation rate. Traditional cost allocation methods may be satisfactory where overhead allocations are not material (Higgins & Young, 2001). However, considering the significance of manufacturing overheads in the cost structure of current production environments, it is important to use more sophisticated costing methods to allocate overheads over products/services. In the literature, several models have been developed to classify CoQ; the prevention– appraisal–failure (PAF) model (Feigenbaum, 1956), conformance and non-conformance model (Crosby, 1979), the opportunity cost model (Carr, 1992), the tangible–intangible model (Juran, Gryna, & Bingham, 1975) and the process cost model (Ross, 1977). CoQ classification models are mostly activity/process oriented (Schiffauerova & Thomson, 2006). However, as traditional cost accounting does not classify cost elements in accordance with activity/process orientation, it causes imprecise measurement of quality costs. ABC was developed by Cooper and Kaplan (1988) in order to accurately allocate overheads and mitigate the distortion on cost allocation and measurement, thus it is assumed to overcome the shortcomings of traditional cost accounting (Higgins & Young, 2001). Besides its application in cost accounting, ABC is also proposed as a supportive costing method in measuring CoQ in quality studies (Schiffauerova & Thomson, 2006). In the quality literature, studies have been attempted to measure CoQ both in theory (Weinstein, Vokurka, & Graman, 2009; Schiffauerova & Thomson, 2006; Freiesleben, 2004; Tsai, 1998; Feigenbaum, 1956; Juran, 1951) and in practice (Fassoula, 2005; Mukhopadhyay, 2004; Krishnan, Agus, & Husain, 2000; Simga-Mugan & Erel, 2000; Keogh, Brown, & McGoldrick, 1996; Carr, 1992; Bohan & Horney, 1991). Nevertheless, in the accounting literature, there is a very limited number of studies concerning the measurement and reporting of CoQ (Williams, van der Wiele, & Dale, 1999). Omurgonulsen (2009) argues that one possible reason for this is the belief that quality cannot be measured in terms of cost. Another important reason may be the use of traditional cost accounting system in the CoQ measurement. Therefore, in order to gather activity/ process-oriented cost information which supports CoQ measurement, the ABC approach is proposed in the literature (Tsai, 1998). Moreover, Mandal and Shah (2002) claim that quality costs can be measured through teamwork under the responsibility of both accounting and quality professionals. It is likely that the benefits of TQM and CoQ reporting are less understood by small- and medium-sized enterprises (SMEs) (Desai, 2008). Primarily, this might be due to the slow implementation of TQM in SMEs (Ghobadian & Gallear, 1996). Additionally, the overall effect of a well-established TQM on both operating and financial performance may not be apparent in the short run. Thus, especially in the case of result-oriented SMEs, the management may choose not to measure quality costs. Another potentially important factor is their lack of sophisticated accounting systems and cost management tools due to higher initial costs. This reluctance of SMEs to account for CoQ is supported by the fact that most previous research on CoQ implementation relates to large, profit-oriented organisations. SMEs are characterised as flexible, innovative, open to change, operating in highly competitive markets and they constitute large portion of total enterprises in the world economy. Therefore, the motivation of this study originates in the economic contributions of SMEs, the value of CoQ measurement in competitive business environment and the lack of the studies on the implementation of CoQ in SMEs. In light of the above arguments, the main aim of this study is to gain a comprehensive understanding of the measurement and reporting of CoQ under ABC using a case study development in a small enterprise. A brief summary of this study is as follows: the CoQ literature is reviewed, the use and support of ABC in measurement CoQ is explained and the case study is presented, respectively. Finally, the findings of the case study are summarised with the emphasis on the importance, the advantages and the role of ABC/CoQ model in all organisations, including SMEs.


بخشی از مقاله انگلیسی:

1. Introduction

As one of the main drivers of global economic output and demand, China and its stock markets have attracted much attention in the literature. Due to its unique institutional and investor characteristics, researchers have examined the Chinese stock market from many different angles.1 However, the strand of the literature focusing on asset pricing models for this market is still evolving. Previous studies on the Chinese stock market document mixed findings on the systematic risk factors that drive the variation in the crosssection of returns.2 Overall, the evidence reported so far is generally against the Capital Asset Pricing Model (CAPM) and suggests that the market factor does not explain the cross-sectional variation in returns in this emerging market (e.g. Drew et al., 2004; Wang and Xu, 2004; Wong et al., 2006; Eun and Huang, 2007). The evidence related to the alternative determinants of stock returns is mixed at best. Nevertheless, as one of the key drivers of global economic activity, understanding the systematic drivers of stock market returns in this country is of interest to not only market regulators and domestic investors, but also to international investors who play an increasingly active role in this market. An increasing number of studies on U.S. stock returns focus on equity return dispersion measured by the cross-sectional standard deviation of stock returns in the market in a given period. In the literature on U.S. stock returns, equity return dispersion has been associated with business cycles (Christie and Huang, 1994; Duffee, 2001), aggregate market volatility (Stivers, 2003), idiosyncratic volatility (Stivers, 2003; Connolly and Stivers, 2006), and the value and momentum premium in stock returns (Stivers and Sun, 2010; Bhootra, 2011). In an extension to asset pricing models, recent studies document that return dispersion also carries a significant positive price of risk even after controlling for alternative systematic risk factors. The findings reported by Jiang (2010) and, more recently, by Demirer and Jategaonkar (2013) suggest that return dispersion captures the uncertainty related to fundamental economic restructuring that cannot be explained by the alternative well-established market and firm level risk factors. These studies also suggest that the inclusion of return dispersion in asset pricing models leads to lower pricing errors and improves the goodness of fit over the CAPM and Fama and French (1993) three factor alternatives. Given these findings, a natural question to ask is whether return dispersion is significantly priced in the cross-section of stock returns in China that has experienced a significant economic transformation over the past several decades. Therefore, this study contributes to the literature on asset pricing in the Chinese stock market by enlarging our understanding of the dimension of uncertainty in market fundamentals captured by equity return dispersion. To the best of our knowledge, this study is the first to examine return dispersion as a systematic factor in asset pricing models for Chinese stock returns. This study has several contributions to the literature. First, using recent data, we re-examine the validity of the CAPM and the Fama and French (1993) factors on the cross-section of stock returns in China. Second, we use alternative portfolio sorts to examine the prevalence of the idiosyncratic volatility (IV) effect on returns in this market.3 Finally, we extend the asset pricing literature for China by examining whether equity return dispersion carries a significant price of risk even after controlling for alternative risk factors. By examining the dimension of uncertainty captured by return dispersion in an emerging market, this study contributes to not only the asset pricing literature on China, but also to the emerging literature on equity return dispersion. Consistent with the evidence on U.S. stock returns (Jiang, 2010; Demirer and Jategaonkar, 2013), we find that equity return dispersion cross-sectionally drives stock returns, even after controlling for market, size, book-to-market, and idiosyncratic volatility effects. We observe that stocks with greater sensitivities to equity return dispersion indeed yield higher average returns and that the return dispersion effect is robust to alternative portfolio sorts. Following the suggestion by Chen and Petkova (2012) that idiosyncratic volatility may be associated with real option opportunities with a firm, the finding of a robust return dispersion effect in the presence of an insignificant idiosyncratic volatility effect suggests that return dispersion indeed captures what Berk et al. (1999) term the real growth options and the flexibility of adaptability to fundamental economic restructuring associated with a firm. This is also in line with the hypothesis by Pastor and Veronesi (2009) that the risk that is idiosyncratic to particular firms during the initial phase of technological shifts transforms into a market wide systematic risk as the adoption probability of the new technology across the market increases over time. It is possible that equity return dispersion is what Kogan and Papanikolaou (2013) term as the common systematic risk factor associated with firms’ sensitivities to technology shocks which also drive the difference in the returns among firms sorted on various firm level characteristics including idiosyncratic volatility. Overall, our findings suggest that equity return dispersion captures the uncertainty associated with economic transitions and the flexibility of adaptability to fundamental economic restructuring and thus serves as a more meaningful systematic risk factor in China which has experienced a significant economic transition during much of the sample period. The remainder of this paper is organized as follows. Section 2 briefly discusses the asset pricing literature on the Chinese stock market, Section 3 explains the data and methodology, Section 4 presents empirical findings and Section 5 concludes the paper.


بخشی از مقاله انگلیسی:

Introduction

Between 2000 and 2005 Brazil’s soybean area expanded from 13.6 to 23.4 million hectares. Mato Grosso State, on its own, accounted for nearly four million hectares of this expansion [1]. The environmental costs of this growth have been carefully documented. Soybean production in Mato Grosso has been widely tied to deforestation, directly, via the conversion of forest areas to cropland, and indirectly, through the sector’s impact on regional land markets and investment decisions [2–5]. In this article we consider the impact of soybean production not on the regional environment, but on regional economic development. Specifically, our objective in this research is to estimate urban socioeconomic change as a function of local agricultural production. Here we show that over the past decade, in Mato Grosso, soybean agriculture has led to rapid growth in formal sector employment outside of agriculture (services, commerce, construction and public administration, education and health), in non-agricultural GDP, in urban population, and in nighttime light emissions, a proxy measure for economic activity. We also show that this growth is closely tied to returns to soybean production. Consequently, we argue that while export oriented agriculture may pose a viable channel for broader economic growth in non-agricultural sectors, this growth will remain dependent on exogenously determined input costs and market prices. This research directly engages with ongoing discussions over the potential of agricultural systems built on exports to serve as drivers of local economic development [6–11]. In Mato Grosso, or in Brazil more broadly, evidence increasingly suggests that soybean agriculture, which is largely producing for international markets, has had an important impact on regional development. Most notably, previous research has suggested that while soybean producing areas exhibit increasing levels of inequality, they also exhibit higher median incomes, higher human development indices, lower poverty rates, and better schools [12–14]. Our work builds on these past studies by not only recognizing and measuring the impact of soybean agriculture on a series of socioeconomic indicators, but by examining the effect of soybean production on employment and non-agricultural economic activity. To conduct our analysis we draw on methods from both econometrics and spatial analysis, and from a spatial dataset of biophysical and social indicators. Specifically, we focus on the influence of agriculture on changes in (1) nighttime light emissions (a measure of urban economic activity); (2) urban population; (3) non-agricultural GDP; and (4) non-agricultural employment. Our results suggest that not only is soybean production leading to positive gains in these socioeconomic variables, but that the year by year magnitude of change closely tracks regional returns to production. While we show that commercial agricultural systems can have an impact on non-agricultural sectors, we nevertheless caution that institutional and natural conditions for agriculture in Mato Grosso may have amplified the economic impact. However, in an appropriate context, we suggest that policymakers seeking to promote economic development may wish to focus on developing high-return, market-oriented crops, in addition to supporting widely distributed improvements in productivity among small farmers.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله:
 • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
 • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش و فونت 14 B Nazanin 7 صفحه
ترجمه عناوین تصاویر  ترجمه شده است  
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه شده است  
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است  
منابع داخل متن به صورت عدد درج شده است 

 


 

چکیده

1- مقدمه

2- معماری سیستم پیشنهادی

3- سیستم متصل به شبکه

3-1 تولید جریان مرجع

3-2 تولید جریان مرجع در صفحه d-q

4- شبیه سازی و نتایج

5- نتیجه گیری


 • بخشی از ترجمه:

 

5- نتیجه گیری

کنترل گر مبتنی بر قالب مرجع سنکرون برای یک سیستم PV متصل به شبکه شبیه سازی شده و نتایج مطالعه شد. مطالعه نشان می دهد که سیستم تحت شرایط متغیر بار، یک عملکرد دینامیکی خوب را نشان می دهد. اگرچه جبران جریان واکنشی به نتایج مطلوبی می انجامد، عملکرد هارمونیک تا حد زیادی بستگی به بار دارد. هارمونیک ها را نمی توان به دلیل محدودیت های ناشی از اینورتر که می تواند تولید ولتاژ در مقیاس زمانی متوسط کند جبران کرد. وجود حلقه بسته فازی موجب اجتناب از مسائل همگام سازی بین شبکه و DG می شود.


 • بخشی از مقاله انگلیسی:

5. Conclusion

Synchronous Reference Frame based controller for a grid connected PV system was simulated and the results were studied. The study shows that the system gives good dynamic performance under varying load conditions. Whereas the reactive current compensation gives highly favorable results, the harmonic performance depends largely on the load. Harmonics may not be completely compensated owing to the limitations posed by the inverter which can produce voltages only in a time-averaged sense. The presence of phase locked loop avoids the problems of synchronization between DG and grid.


 

 

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله:
 • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
 • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

 


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله:
 • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
 • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش و فونت 14 B Nazanin 11 صفحه
ترجمه عناوین تصاویر ترجمه شده است
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه نشده است
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است
درج فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه به صورت عکس درج شده است
منابع داخل متن به صورت عدد درج شده است

 


 

چکیده

مقدمه

ساخت دستگاه

خواص دستگاه

مدل انتقال

تجزیه و تحلیل / بحث

نتیجه گیری

 


 • بخشی از ترجمه:

 

نتیجه گیری

مکمل سیلیسید بدنه نازک دستگاه های سورس / درین با ویژگی های خاموش عالی با طول گیت 15نانومتر نشان داده شده است. منبع / درین PtSi و ErSi1.7 برای PMOS و NMOS به ترتیب ساخته شده است. مدل انتقال ساده متناسب با دستگاه داده ها و سطح فعلی بالستیک را می توان با استفاده از یک اکسید A20 و 3E19 cm-3 پیش بینی کرد و بدست آورد.

 


 • بخشی از مقاله انگلیسی:

 

Conclusion

Complementary thin-body silicide source/drain devices with excellent turn-off characteristics have been demonstrated down to 15nm gate-length. Source/drains are fabricated from PtSi and ErSi1.7 for PMOS and NMOS respectively. A simple transmission model fits device data and predicts that ballistic current levels can be obtained with the use of a 20Å oxide and 3E19 cm-3 extension doping.

 


 

 

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

 

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله:
 • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
 • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

 

 


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله:
 • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
 • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار 2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7 صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله کشاورزی و زیست شناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله گیاهان دارویی و علوم گیاهی
مجله مجله طب سنتی و مکمل – Journal of Traditional and Complementary Medicine
دانشگاه گروه گیاه شناسی، کالج Ramjas، دانشگاه دهلی، هند
کلمات کلیدی فلج، گیاهان ضدالتهابی، گیاهان دارویی، مستندات، مرور
شناسه شاپا یا ISSN ISSN 2225-4110
رفرنس دارد  
لینک مقاله در سایت مرجع لینک این مقاله در نشریه Elsevier
نشریه الزویر Untitled

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش و فونت 14 B Nazanin 17صفحه
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه شده است  
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه شده است  
ترجمه متون داخل جداول ترجمه شده است  
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است  
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است  
درج فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه به صورت عکس درج شده است  
منابع داخل متن درج نشده است 

 


 

چکیده

مقدمه

داروهای جایگزین برای درمان فلج

گیاهان ضد فلج و تحقیقات انجام شده در هند

مطالعات ازمایشگاهی بر روی گیاهان مورد استفاده در فلج

وضعیت کنونی داروهای درمانی فلج

نتیجه گیری


 • بخشی از ترجمه:

 

نتیجه گیری

تحقیقات در مورد فلج شدن یکی از بزرگترین چالش های علم دارویی است. بزرگترین چالش توسعه و بهبود و بازگرداندن توانایی حرکت و حس لامسه از بین بردن درد برای افردای است که دچار فلج شده اند. در حال حاضر به غیر از داروهایی که میتوانند در احیای اعصاب فلج شده نقش داشته باشند مداخلات مختلف دیگری نیز با اهداف مشابهی همراه است. محققان مختلفی روی محرک های الکتریکی مانند تکنیک های نوری و مغناطیسی برای فعال کردن اعصاب اسیب دیده و یا جراحی به طور گسترده مطالعه میکنند. اما هیچکدام قادر به بازسازی کامل عصب اسیب دیده نیست و در بسیاری از موارد برای کاربردهای معمول موثر نیستند. علاوه بر این رویکردها و شکستهایی که همراه انهاست به دلیل عدم دستیابی به پروتکل ازمایشات بسیار پیچیده که میتواند با سرعت اهسته ای در پیشرفت در زمینه تحقیقاتی داشته باشد. برای مثال تا زمانیکه هیچ نوع تستی در ازمایشگاه برای ارزیابی توانایی ترکیبات یا داروها در درمان فلج وجود نداشت در گزارشات موجود از موش ها برای تحقیقات مربوط به درمان فلج استفاده میشد. یکی از رویکردها استفاده از سلول های عصبی مصنوعی به طور مستقیم در ازمایش و بدون نیاز به استفاده از حیوان مدل است. اینچنین روشهایی اگر توسعه پیدا کنند در تسهیل و تسریع تحقیقات برای یافتن تاثیر ترکیبات مختلف و توانایی این ترکیبات در بهبود و درمان فلج در اینده کاربرد دارد.


 • بخشی از مقاله انگلیسی:

6. Conclusion

The search for paralysis is one of the greatest challenges in medical research. The greatest challenge is to develop means for restoring movement and sensation, and elimination of pain for people with paralysis. Currently, apart from hunting for drugs that can help in restoring paralyzed nerves, various other interventions have been on the limelight with the same goal. Various researchers are also working extensively on the application of electrical stimulation as well as optical and magnetic techniques for activating the neural tissue below the level of injury. Other areas of approach includes surgical interventions, but none of these practices are able to provide total or complete recovery of the injured nerves, and in many cases not very cost effective for common applications. In addition, these approaches and the lacunae associated with them are further complicated by the unavailability of simple protocols, test and assays to experiment them, which also could have accounted for the slow pace in advancement in this field of research. For instance till date there is no simple in vitro assay to test the potential applicability of any compounds or drugs against any type of paralysis, since in reports available so far, complicated processes are followed that use rats or mouse for researches related to paralysis. One way of approach could be by devising techniques that can use cultured neuronal cell lines, in which direct assay and experiments could be conducted without the need to use model animal. Such techniques, if developed, would help in simplifying and speeding up the research for understanding of the effects of various compounds, for their potentials to ameliorate or cure paralysis in the future.


 

 

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله:
 • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
 • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

 


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله:
 • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
 • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار 2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی  9صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله حسابداری و علوم اقتصادی
گرایش های مرتبط با این مقاله حسابداری مدیریت و حسابداری مالی
مجله شانزدهمین کنفرانس سالانه در امور مالی و حسابداری
دانشگاه دانشگاه اقتصاد پراگ، گروه حسابداری مدیریت، جمهوری چک
کلمات کلیدی حسابداری مدیریت، تئوری نمایندگی، عدم تقارن اطلاعاتی
شناسه شاپا یا ISSN ISSN 2212-5671
رفرنس دارد  
لینک مقاله در سایت مرجع لینک این مقاله در نشریه Elsevier
نشریه الزویر Untitled

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش و فونت 14 B Nazanin 17 صفحه
ترجمه عناوین جداول ترجمه نشده است 
ترجمه متون داخل جداول ترجمه نشده است 
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است  

 


 

چکیده

مقدمه

توسعه ی حسابداری مدیرانه

نظریه نمایندگی

مشکل نظریه نمایندگی

مشکل نظریه نمایندگی

مدل مدیر-نماینده

مدل اقتصاد هزینه معامله

مدل Rochester

استفاده از نظریه نمایندگی در زمینه حسابداری مدیریت

نتیجه گیری

 


 • بخشی از ترجمه:

 

5. نتیجه گیری

این مقاله توسعه ی مدیریت حسابداری را با تاکید بر تغییرات قابل توجه خلاصه کرده است که مفهوم ظاهر کنونی را شکل داده است. جهانی سازی و ازاد کردن بازار منجر به رقابت افزوده می شود و شرکت ها به اطلاعات مدیریت زمانی و کیفیت نیاز خواهند داشت. ساختار سازمانی جدید نیازمند تغییرات در فعالیت های مدریت و سیستم مدیریت حسابداری انعطاف پذیر می باشد. با دادن این تغییرات در محیط کسب و کار، حسابداری مدیرانه باید بتواند بازده دقیق و معتبری در موفقیت نسبی یا ناکامی استراتژی شرکت فراهم اورد. مدیریت حسابداری تغییرات قابل توجهی در دو قرن اخیر داشته است اما هنوز راه طولانی ای در توسعه دارد که طی آن مدیریت حسابداری باید بر نیازهای کمپانی ها در نظریه اقتصاد تمرکز کند. با ترکیب حسابداری مدیرانه و نظریه نمایندگی چارچوبی برای درک و تحلیل ارتباط در کمپانی ایجاد کرده ایم که یک گروه اختیار را برای تصمیم گیری به گروه دیگر محول می کند.

 

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله:
 • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
 • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

 

آخرین دیدگاه‌ها

  دسته‌ها