2018 ژوئن :مقالات فارسی


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله:
 • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
 • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار مقاله 2013
تعداد صفحات مقاله انگلیسی 19صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله مهندسی صنایع 
گرایش های مرتبط با این مقاله مهندسی سیستم های سلامت 
مجله مربوطه دانشکده کسب و کار برای جهان
رفرنس دارد
نشریه INSEDA

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش و فونت 14 B Nazanin 15 صفحه
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه شده است
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه شده است
ترجمه متون داخل جداول ترجمه شده است
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است

 


 

مقدمه

مروری بر مراقبت های بهداشتی در سنگاپور

سلامت مناسب با هزینه ی پایین

یک سیستم مراقبت های بهداشتی عمومی/خصوصی

یارانه بر مکان ارائه سلامت تاثیر دارد

عوامل و شرایط در سطوح متفاوت بهداشت و سلامت

مراقبت بهداشتی اولیه: رقابت شدید میان GPs

مراقبت بهداشتی ثانویه: اتاق برای افراد بیشتر

مراقبت های بهداشتی سه گانه: پزشکان در طول زمان قدرت به دست می آورند

رقابت شدید در بخش مراقبت بهداشتی

کاربران و خریداران

علایق و ادراکات خریداران

تغییرات ممکن در آینده

رقابت های شدیدتر

ابزار رقابت در بخش عمومی

ابزار بررسی

آینده برای Parkway چگونه است؟؟

 


 • بخشی از ترجمه:

ابزار بررسی شاید مستدام ترین تغییرات ممکن شامل اندازه گیری میزان یارانه به توانایی فردی بیمار برای پرداخت باشد. از یک سو، غیر بحث بر انگیز است که بحث کنیم که یک سیستمی که مردم هزینه های مراقبتشان را با انتخاب بخشی که در آن درمان می شوند تحت تاثیر قرار دهند، مشکلاتی دارد. همچنین منصفانه به نظر می رسد که افرادی که بدون آن بهتر هستند باید هزینه ی بیشتری نسبت به افراد فقیر برای درمان یکسان بپردازند. در اینجا، توافق متوقف می شود. بسیاری از مفسران هشدار داده اند که این ابزار بررسی نمی تواند دقیقا استاندارد دقیق زندگی خانواده را تعیین کند و نباید به تنهایی مورد استفاده قرار گیرد. وزیر بهداشت سنگاپور، Khaw Boon Wan پذیرفت که یارانه ها بر مبنای انتخاب بخش بیمارستان بیمار ممکن است اشتباه باشد و می تواند “فعالیت های سوبسیده کردن را منحرف سازد” اما دقت کرده است که این را پیشنهاد نکند که این موضوع به زودی تغییر می یابد. استدلالی که ” اصول {ابزار بررسی} ساده است اما بکارگیری آن خیر” در عوض بیمه ی پزشکی فاجعه بار را تغییر داده است تا پوشش گسترده تری داشته باشد. او قصد دارد ایده ی ابزار بررسی را بعد از مطالعه ی تاثیر اصلاحات دوباره بررسی کند. به طور خلاصه، چندین تغییرات ممکن وجود دارد که محیط افق مراقبت های بهداشتی درسنگاپور می باشد. چندین مورد از این ها در واقع در راستای Parkway بوده اند باید مطرح شوند.

 

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله:
 • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
 • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

 


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله:
 • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
 • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار مقاله 2011
تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله حسابداری
گرایش های مرتبط با این مقاله حسابداری مدیریت
رفرنس ندارد
نشریه Acca

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش و فونت 14 B Nazanin 13صفحه
ترجمه عناوین جداول ترجمه شده است
ترجمه متون داخل جداول ترجمه شده است
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است

 


 

پنج مرحله تمرکز

مرحله 1: تنگنای سیستم را شناسایی کنید

مرحله 2: تصمیم بگیرید که چگونه از تنگناهای سیستم بهره بگیرید

مرحله 3: هر چیز دیگر را به تصمیمات اتخاذ شده در مرحله 2 وابسته سازید.

مرحله 4: تنگنای سیستم را بالا برید

تحلیل عوامل محدود کننده و توان عملیاتی حسابداری

نسبت ها

نتیجه گیری

 


 • بخشی از ترجمه:

نسبت ها

می خواهم به طور خلاصه با اشاره به نسبت های توان عملیاتی بحث را به اتمام رسانم. سه نسبت اصلی وجود دارد که محاسبه می شود: (1) بازگشت در هر ساعت کارخانه، (2) هزینه هر ساعت کارخانه و (3) نسبت توان حسابداری. (1) بازگشت هر ساعت کارخانه توان هر واحد/زمان محصول در منبع تنگنا همانطور که در مثال 1 مشاهده کرده ایم، بازگشت هر ساعت کارخانه نیاز دارد برای هر محصول محاسبه شود. (2) هزینه های کلی کارخانه/ زمان کلی موجود بر منبع تنگنا. “هزینه ی کلی کارخانه” به سادگی “مخارج عملیات” سازمان است که در مقاله قبلی به آن اشاره شده است. اگر سازمان خدماتی بود، به سادگی آن را “مخارج کلی عملیاتی” یا چیز مشابه آن می نامیدیم. هزینه هر ساعت کارخانه بیش از کل کارخانه است و بنابراین تنها نیاز دارد زمانی محاسبه شود. (3) بازگشت هر ساعت کارخانه/ هزینه هر ساعت کارخانه در هر سازمان، انتظار خواهید داشت که نسبت توان حسابداری بیش از 1 باشد. این بدین معناست که میزانی که در آن سازمان از فروش محصولاتش پول بدست می آورد بیشتر از نرخی است که متحمل هزینه می شود. سپس ادامه می یابد که اگر نسبت کمتر از 1 باشد، این مورد درست نمی باشد و سریعا باید تغییراتی انجام شود.

 


 • بخشی از مقاله انگلیسی:

 

RATIOS I

want to finish off by briefly mentioning throughput ratios. There are three main ratios that are calculated: (1) return per factory hour, (2) cost per factory hour and (3) the throughput accounting ratio. (1) Return per factory hour Throughput per unit/product time on bottleneck resource. As we saw in Example 1, the return per factory hour needs to be calculated for each product. (2) Total factory costs/total time available on bottleneck resource. The ‘total factory cost’ is simply the ‘operational expense’ of the organisation referred to in the previous article. If the organisation was a service organisation, we would simply call it ‘total operational expense’ or something similar. The cost per factory hour is across the whole factory and therefore only needs to be calculated once. (3) Return per factory hour/cost per factory hour. In any organisation, you would expect the throughput accounting ratio to be greater than 1. This means that the rate at which the organisation is generating cash from sales of this product is greater than the rate at which it is incurring costs. It follows on, then, that if the ratio is less than 1, this is not the case, and changes need to be made quickly.

 

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله:
 • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
 • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

 


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:

مدیریت ریسک حوادث شدید تحت تغییرات اقلیمی

عنوان انگلیسی مقاله:

Risk management of extreme events under climate change

 • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
 • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار 2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی  22 صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله مدیریت و جغرافیا
گرایش های مرتبط با این مقاله مخاطرات آب و هوایی، تغییرات آب و هوای اقلیمی و مدیریت بحران
مجله مجله تولید پاک – Journal of Cleaner Production
دانشگاه دانشکده مدیریت و اقتصاد، موسسه فناوری پکن، چین
کلمات کلیدی تغییرات آب و هوایی، رویدادهای حاد، مدیریت ریسک، سازگاری، عدم‌قطعیت
رفرنس دارد  
لینک مقاله در سایت مرجع لینک این مقاله در نشریه Elsevier
نشریه الزویر Untitled

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش و فونت 14 B Nazanin 13صفحه
ترجمه عناوین تصاویر  ترجمه شده است  
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه شده است  
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است  
درج فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه به صورت عکس درج شده است  
منابع داخل متن به صورت فارسی درج شده است  

 


 • فهرست مطالب:

 

چکیده

مقدمه

1- چارچوب مفهومی

2- بسامد رویدادهای حاد با تغییرپذیری آب و هوایی

3-آسیب پذیری

4-ارزیابی ریسک

5-سازگاری و کاهش

6-عدم قطعیت

7-خلاصه


 • بخشی از ترجمه:

 

خلاصه

تغییر آب و هوا یکی از مهمترین مسائل نگرانی عمومی است و ممکن است موجب تاثیرات جدی بر جامعه شود. مدیران در مواجهه با رویدادهای حادتر ممکن است سعی کنند تا به آمادگی برای کاهش عواقب مضر برجستگی خاصی دهند. مدیریت ریسک می تواند راهبردهای درخور زمانی برای کاهش خسارات بالقوه فراهم کند. این مقاله چارچوبی مفهومی برای مدیریت ریسک رویدادهای حاد پیرو تغییر آب و هوایی را ارائه می دهد تا توسعه های اخیر را با تمرکزی بر چندین سرفصل کلیدی خلاصه کند. نکات اصلی در زیر خلاصه می شوند. مدیریت ریسک پویای رویدادهای حاد در مورد تاثیر تغییر آب وهوایی مطلوب است. اولا به علت تغییرپذیری آب و هوایی، تحلیل بسامد غیرمانا برای رویدادهای حاد مورد نیاز است. در ابعاد زمانی و محیطی، وارد کردن متغیرهای در حال تغییر به تابع توزیع برای آشکارسازی ویژگی های پویای منحنی های بسامد در شرایط محیطی متغیر راهی معمول است. دوما ارزیابی ریسک در مورد فرایندهای پویای مرتبط با آب و هوا، جامعه، اقتصاد، خط مشی و بهره برداری زمین تثبیت (ریشه دار) شده است. پیامد اصلی منحنی ریسک آشکارسازی رابطه بین احتمال وقوع مخاطره و بزرگی عواقب مضر است و تغییرات پویای آن تحت سناریوهای مختلف، مبنای تصمیمی برای استراتژی های سازگاری و کاهش ارائه می کند.


 • بخشی از مقاله انگلیسی:

8 SUMMARY

Climate change is one of the most important issue of concern to the public, and may cause serious impacts on society. Faced with possible more extreme events, managers try to feature preparedness to alleviate the adverse consequences. Risk management can provide timely strategies to mitigate potential damages. This paper presents a conceptual framework for risk management of extreme events under climate change to summarize recent developments with a focus on several key topics. The main points are summarized below. The dynamic risk management of extreme events is desired with the effect of climate change. First, due to climate variability the non-stationary frequency analysis is needed for extreme events. On the temporal and environmental dimensions, a common way is to introduce varying variables into the distribution function to reveal the dynamic characteristics of frequency curves in the changing environmental conditions. Second, risk assessment is established on the dynamic processes associated with climate, society, economy, policy, and land use. The main outcome is risk curve revealing the relationship between the occurrence probability of hazard and the magnitude of adverse consequences, and its dynamic changes under different scenarios provide decision basis for adaptation and mitigation strategies.


 

 

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:

مدیریت ریسک حوادث شدید تحت تغییرات اقلیمی

عنوان انگلیسی مقاله:

Risk management of extreme events under climate change

 • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
 • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی
 
خرید ترجمه فارسی مقاله با فرمت ورد

نوشته دانلود ترجمه مقاله مدیریت ریسک حوادث شدید تحت تغییرات اقلیمی – الزویر 2017 اولین بار در ترجمه فا پدیدار شد.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:

بینش و مشکلات مدیریت دانش استراتژیک

عنوان انگلیسی مقاله:

Strategic knowledge management—Insights and pitfalls

 • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
 • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار 2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی 4 صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله مدیریت 
گرایش های مرتبط با این مقاله مدیریت دانش و مدیریت استراتژیک
مجله

مجله بین المللی مدیریت اطلاعات 

International Journal of Information Management

دانشگاه مدرسه کسب و کار استکهلم، دانشگاه استکهلم، سوئد
شناسه شاپا یا ISSN ISSN 0268-4012
رفرنس دارد  
لینک مقاله در سایت مرجع لینک این مقاله در نشریه Elsevier
نشریه الزویر Untitled

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش و فونت 14 B Nazanin 8صفحه
درج فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه به صورت عکس درج شده است  
منابع داخل متن به صورت فارسی درج شده است 

 


 • فهرست مطالب:

 

1-مقدمه ای بر مدیریت دانش راهبردی

2. اهمیت دانش راهبردی در سازمان

3. مدیریت دانش راهبردی – اطلاعات و کاستی ها :

4. نکات جمع بندی


 • بخشی از ترجمه:

 

4. نکات جمع بندی

ما معتقدیم که سه مورد اطلاعاتی و دو مورد کاستی در ارتباط با SKM برای مسئولان اجرایی مفید است تا بتوانند انعکاس و آمادگی بهتر برای تثبیت ظرفیت نوآوری و افزایش بازده در سازمان داشته باشند.مباحث مفهومی بر اساس تحلیل مثال های خاص از دلیل نیاز سازمان ها به تاکید بر تعادل بین تودین و شخصی سازی مدیریت راهبردی دانش مطرح شده اند. همچنین بیان می کنیم که اقدامات SKM که متمرکز بر تدوین یا شخصی سازی است بر خلاف وجود اقدامات فراوان مدیریتی می توانند منجر به کاستی هایی شود.همچنین ما براین باور هستیم که نظریات مطرح شده باید برای مدیران مسئول انجام فعالیت ،راهبرد و نقسیم بندی های IT در سازمان در نظر گرفته شوند تا تا مشخص شود که ایا موتور دانش سازمان به آرامی حرکت می کند یا اینکه این چنین نیست ،در حالی که انرژی سازمان مستقیما برای ارائه نتایج منسجم و بلند مدت در نظر گرفته می شود.


 • بخشی از مقاله انگلیسی:

4. Concluding remarks

We believe that the three SKM insights and two pitfalls will be useful for executives to reflect and better prepare for sustaining innovation capacity and work productivity in their organization. The conceptual arguments are based on analyzing certain examples of why organizations need to put greater emphasis on the equivalence between codification and personalization in the context of strategic knowledge management. We also argue that SKM initiatives that prodigiously focus on either codification or personalization can lead to pitfalls despite plenty of managerial interventions. We further believe that the proposed ideas will be worthwhile considerations for managers responsible for innovation, strategy and IT divisions of the organization to determine whether its organization’s knowledge engine is running smoothly, and if not, where to directtheir energy to yield long term and robust outcomes.


 

 

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:

بینش و مشکلات مدیریت دانش استراتژیک

عنوان انگلیسی مقاله:

Strategic knowledge management—Insights and pitfalls

 • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
 • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی
 
خرید ترجمه فارسی مقاله با فرمت ورد

نوشته دانلود ترجمه مقاله بینش و مشکلات مدیریت دانش استراتژیک – الزویر 2017 اولین بار در ترجمه فا پدیدار شد.


بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

1-مقدمه
طراحی بهینه یک سیستم باید برای رفع نیاز های انرژی فرایند صورت بگیرد طوری که کم ترین هزینه را در پی داشته باشد. تحلیل پینچ(1)، یک فناوری بالغ است که با موفقیت برای طراحی شبکه های مبدل حرارتی (HEN) در طیف وسیعی از صنایع از جمله صنعت خمیر و کاغذ(2) به کار رفته است. در مرحله هدف یابی که قبل از طراحی HEN صورت گرفت، حداقل انرژی مورد نیاز برای گرم و سرد کردن همه جریان های فرایند همراه با خصوصیات کارکردی آن ها در ابتدا تعیین می شود. با این حال، روش پیشنهادی برای حل مسائل خاص مواجه شده هنگام تلاش برای افزایش کارایی مصرف انرژی یک فرایند فراتر از حداکثر ریکاوری حرارت داخلی که با اجرای HEN بهینه حاصل می شود مناسب نیست. به علاوه، این روش تنها به کاهش نیاز گرمایی رسیدگی می کند تا کاهش هزینه های انرژی فرایند.
قوانین اکتشافی برای اولین بار توسط توسعه دهنده گان تحلیل پینچ برای ارایه رهنمود هایی در خصوص انتخاب و تلفیق مناسب در تجهیزات تبدیل انرژی فرایند نظیر توربین ها و پمپ های حرارتی(3-4) پیشنهاد شدند در حالی که مفهوم منحنی های کامپوزیت متعادل(5-6) در این نوع کاربرد به تحلیل پینچ بسط داده شده است و جست و جوی سیستمی برای راه حل ها با توسعه الگوریتم های بهینه سازی سازگار ایجاد شده است(7). معرفی منحنی های کامپوزیت اکسرژی(8)، یک چشم انداز جدید را باری شناسایی و ارزیابی فرصت های بهبود فرایند از جمله تبدیل و ارتقای انرژی ایجاد کرده است.
بیشینه سازی سرعت جریان ارزان ترین دستگاه، منجر به خلق نقاط پینچ(5-6) شده و لزوم تحلیل هم زمان شبکه های فرایند را تاکید می کند. روش های گرافیکی در صورتی که چرخه ها یا سیکل ها مد نظر باشد غیر عملی می باشد. روش بر اساس استفاده از روش های بهینه سازی( 10-12-13) و مدل های گرافیکی متناظر(9)، توسط مارشال و کالیونتزف پیشنهاد شده است.
هزینه انرژی، یک فاکتور بسیار مهم در تولید خمیر و کاغذ است(16) و صنعت تلاش های زیادی را برای کاهش آن طی چندین سال سرمایه گذاری کرده است(17). بسته شدن سیستم، برای مثال استفاده مجدد از اب فراوری مازاد، استفاده از شبیه سازی و مشاهده( 20-21) یا روش های بهینه سازی(22) مستلزم کاهش معنی داری در هزینه انرژی( 18-19) بوده و پیش نیاز هر گونه پروژه بهینه سازی انرژی است. برای تحلیل انرژی،تحلیل پینچ به یک ابزار رایج تبدیل شده و تلاش های زیادی برای توسعه این روش به یک سری موارد خاص نظیر کاهش دما با ترکیب جریان فرایند(23-24) و یا بهینه سازی ترن های تبخیر گر صورت گرفته است. مدل سازی کارامد و مفاهیم بهینه سازی در طراحی روش های مربوط به سیستم های واکنشی، ترکیب کارایی انرژی و نگرانی های زیست محیطی به کار گرفته شده است(15) .
هدف این مطالعه، توسعه یک ابزار جدید بر اساس روش های تحلیل پینچ و بهینه سازی برای شناسایی و ارزیابی در سطوح تولیه مطالعه، فرصت هایی برای کاهش هزینه های انرژی با بهبود تبدیل انرژی در فرایند است.

6- نتیجه گیری
مدل دوگانه نیاز انرژی فناوری و ترمودینامیکی ابزاری ارزشمند برای مراحل اولیه تحلیل انرژی فرایند است. با استفاده از روش بهینه سازی، فرصت های صرفه جویی در انرژی را می توان از حیث هزینه های برق و سوخت و با توجه به تولید CHP کمی سازی کرد/ این خود یک گام مهم در روش باز سازی برای شناسایی و ارزیابی گزینه ها قبل از تحلیل بیشتر است. تحلیل پینچ، آنالیز اکسرژی و روش بهینه سازی برای تعریف اهداف انرژی در سطح سیستم ترکیب شده و از حیث هزینه انرژی بیان می شوند تا نیاز انرژی. حداقل انرژی مورد نیاز(MER) فرایند با استفاده از مدل دوگانه محاسبه شد که نیاز ترمودینامیکی فرایند را از اجرای فناوری تفکیک می کند. فرصت های ریکاوری و بازیابی اکسرژی و انرژی برای بهبود تلفیق سیستم به یک فرایند بررسی شده است. روش هدف یابی بهینه سازی MILP برای شناسایی بهترین روش تبدیل انرژی و بهینه سازی تولید ترکیبی حرارت و برق(CHP ) استفاده شده است. جایگزینی تزریقات بخار برای ترکیب مخازن با مبدل حرارت ها موجب کاهش MER تا 10 درصد و افزایش تولید ترکیب حرارت و برق با 1ریب 1.7 می شود. بهبود کارایی اکسرژی فناوری خشک سازی کاغذ، امری مشکل است با این حال نتایج نشان می دهد که این می تواند موجب افزایش بازدهی 12 درصدی برق بدون تغییر در MER یا حداقل انرژی مورد نیاز شود.

بخشی از مقاله انگلیسی:

1. Introduction

The optimal design of a utility system should seek to meet the energy requirements of the process that it serves at a minimal cost. Pinch analysis [1] is a mature technology, which has been applied with success to the design of heat exchange networks (HEN) in a broad variety of industries including the pulp and paper industry [2]. In the targeting step performed before the HEN design, the minimum energy requirement to heat and cool all process streams to their functional specifications is first established. However, the method, as first proposed, is not well suited to tackle certain issues encountered when attempting to increase the energy efficiency of a process beyond the maximum internal heat recovery that can be achieved by implementing an optimised HEN. Furthermore, it only deals with the reduction of the heat requirement rather than reducing the process energy expenses. Heuristic rules were first proposed by the developers of pinch analysis to provide guidance for the selection and the appropriate integration in a process of energy converting equipment such as turbines and heat pumps [3,4] while the concept of balanced composite curves [5,6] also broadened the scope of conventional pinch analysis to this type of application and the systematic search for solutions was made possible by developments of adapted optimisation algorithms [7]. The introduction of exergy composite curves [8] brought a new perspective to the identification and evaluation of process enhancement opportunities involving energy upgrading and conversion. Maximising the flowrate of the cheapest utility leads to the creation of utility pinch points [5,6] and underscores the need to analyse simultaneously the utility and the process networks. Graphical techniques become impractical when cycles are concerned. A method based on the use of optimisation techniques [10,12,13] and the corresponding graphical representations [9] has therefore been proposed by Marechal and Kalitventzeff. The cost of energy is a very significant factor in pulp and paper manufacturing [16] and the industry has invested many efforts to reduce it over the year [17]. System closure, i.e. the internal reuse of excess process water, using simulation and observation [20,21] or optimisation techniques [22], often entails a significant reduction in energy cost [18,19] and should be a preliminary to any energy optimisation project. For energy analysis per se, Pinch analysis has now become a routine tool and incursions have been made in extensions of the technique to specific cases such as, temperature mitigation by process streams mixing [23,24] or evaporator trains optimisation [25]. Effect modelling and optimisation concepts have also been applied in design methodologies related to reactive systems [15], or combining energy efficiency and environmental concerns [14,26]. The purpose of this work has been to develop a new method based on pinch analysis techniques and optimisation to identify and evaluate, at a very early stage of the study, the opportunities for reducing energy costs by improving the energy conversion in the process.

6. Conclusion

The dual representation of thermodynamic and technological energy requirements has proved to be a valuable tool for the early stages of process energy analysis. By use of an optimisation procedure, energy saving opportunities can be quantified in terms of fuel and electricity costs and with regard to the CHP production. It should be used as a preliminary step in a retrofitting procedure to help identify and assess options prior to further analysis. Pinch analysis, exergy analysis and optimisation techniques have been combined to define energy targets at the system level expressed in terms of the energy costs rather than energy requirements. The illustration of the method by the analysis of a pulp and paper mill has been instrumented in identifying and gaining insight on process retrofitting options for reducing the energy penalty and maximising the energy conversion efficiency. In both representations, the possibility of recovering secondary refiner steam has been considered. An energy saving of 29.7MW (22%) with an increase of 19.7MWe in the CHP production has been targeted. In comparison with the technological requirements, replacing the steam injections to whitewater reservoir by heat exchangers would reduce the MERby 4.2MW and increase the CHP production from 12.7MWe to 21.9MWe while incurring an increase of only 5.6MWLHV in the natural gas consumption. Minimising the exergy losses related to the current paper drying conditions appears to be less attractive since it would only increase the CHP production by 2.9MWe (12%) with no significant reduction of the fuel consumption. This stresses the importance of separately analysing the energy requirements of the drying section in order to justify the different pressure levels at which steam is supplied.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله:
 • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
 • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش و فونت 14 B Nazanin 14صفحه
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه شده است
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه نشده است
ترجمه متون داخل جداول ترجمه نشده است
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است
درج فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه به صورت عکس درج شده است
منابع داخل متن به صورت عدد درج شده است

 


 

چکیده

1. مقدمه

2. موارد مرتبط

3. اقدامات

3-1. {ML-KNN {31

4. طبقه بندی گروه های وزنی

4-1. ایده ی اصلی

4-2. آموزش و به روز رسانی طبقه بندی کننده

4-3. وزن دار کردن گروهی

4-4. الگوریتم طبقه بندی

5. آزمایشات

الف. کیفیت طبقه بندی در مقایسه با ML – KNN

ب) کیفیت طبقه بندی در مقایسه با {SMART {14

6. نتیجه گیری

 


 • بخشی از ترجمه:

 

6. نتیجه گیری

این مقاله یک الگوریتم کارآمد برای طبقه بندی جریان داده ای چندگانه بر اساس ML-KNN ارائه می دهد. همانطور که خواص جریان داده ها و برچسب های متعدد به هر نمونه، اختصاص داده شده است. این مسئله بیشتر از مشکالت طبقه بندی داده های چندگانه سنتی استاتیک و مسائل طبقه بندی جریان داده یکپارچه، چالش برانگیز می شود. برای مقابله با این چالش ها، ما یک روش طبقه بندی جریان داده ای چندگانه گروهی را پیشنهاد می کنیم، مدل طبقه بندی کننده ی گروهی جریانی وزنی مبتنی بر ML-KNN (SWMEC) را برای به روز رسانی موثر مدل با جریان داده چندگانه، ارائه می دهیم. سپس مدل ما می تواند به طور موثر و کارآمد برچسب های متعدد را برای نقاط داده های آینده پیش بینی کند. نتایج تجربی در دنیای واقعی معتبرسازی شده است که رویکرد طبقه بندی جریان داده چندگانه ی ما بسیار موثر و کارآمد برای طبقه بندی جریان چندگانه است.

 


 • بخشی از مقاله انگلیسی:

 

6 Conclusion

This paper presents an efficient algorithm for multi-label data stream classification based on ML-KNN. As the properties of data stream and multiple labels assigned to each instances. It becomes more challenging than the traditional static multi-label data classification problems and single-label data stream classification problems. To address these challenges, we propose an ensemble multilabel data stream classification approach, manly Streaming Weighting ML-KNN based Ensemble Classifier (SWMEC), to efficiently update the model with the multi-label data stream flows. Then our model can effectively and efficiently predict multiple labels for future data points. The experimental results on the real world validate that our multi-label data stream classification approach is very effective and efficient for multi-label stream classification.

 


 

 

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله:
 • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
 • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

 


بخشی از مقاله انگلیسی:

Employee experiences of exclusion such as Jennifer’s can be painful and often lead to undesirable outcomes. The negative consequences of exclusion for employees and organizations are particularly troublesome when one considers the prevalence of exclusionary practices within work settings (e.g., not being invited to informal and formal work events, not being heard or acknowledged, being left out of important projects). Indeed, a recent study reported that 66% of the study participants had been ignored by their colleagues, 16.6% of which experienced such a behaviour frequently or very often (Fox & Stallworth, 2005). The pervasiveness of workplace exclusion is not surprising. As noted by Williams (2001), anyone can engage in exclusionary behaviour— one does not need a lofty position or special authority to do it. Social exclusion is often subtle or intangible and, therefore, not usually subject to punitive action. Equally concerning is that exclusionary practices invoke strong reactions among excluded targets. Workplace exclusion has been shown to negatively influence workers’ behaviour and well-being even beyond the effects of other serious forms of mistreatment, such as work sabotage or slander (Ferris, Brown, Berry, & Lian, 2008; Hitlan, Cliffton, & DeSoto, 2006). Yet, studies of workplace exclusion remain sparse. With an initial emphasis on trying to establish a link between exclusion and extremely aggressive reactions (see Blackhart, Baumeister, & Twenge, 2006; Williams, 2001, 2007 for reviews) much of this research has understandably, albeit unevenly, focused on a range of antisocial and self-defeating responses following exclusion experiences such as increased hostility, aggression, lowered performance and withdrawal of helping behaviour (e.g., Baumeister, Twenge, & Nuss, 2002; Thau, Aquino, & Poortvliet, 2007; Twenge, Baumeister, DeWall, Ciarocco, & Bartels, 2007). Surprisingly, these findings seem to contradict the central tenets of belongingness theory (Baumeister & Leary, 1995) on which exclusion research is generally based. This theory presumes that people have an innate, biologically driven need to belong and gain acceptance from others to enhance their chances for safety, success or even survival. Recently, research has begun to explore more complex models of exclusion responses in an effort to reconcile this apparent paradox. Though many studies have shown that exclusion is directly and negatively related to relationship-strengthening behaviour (e.g., Balliet & Ferris, 2013; Hitlan et al., 2006; Thau et al., 2007; Twenge et al., 2007), in experiments where opportunities for future interaction were provided to excluded subjects it was found that they displayed a variety of social reconnection behaviours (e.g., giving rewards to others, mimicking others’ behaviours, conforming) (Lakin & Chartrand, 2003; Maner, DeWall, Baumeister, & Schaller, 2007; Williams, Cheung, & Choi, 2000). Recent work further shows that excluded individuals who are predisposed to focus on future outcomes also engage in high levels of helping behaviour (Balliet & Ferris, 2013). From this body of literature, we surmise that when mediating or moderating factors are considered alternative behavioural patterns may emerge. However, studies that explicate why and when exclusion is associated with social reconnection behaviour are exceedingly rare. We take steps in our current work to fill this gap. Because recent studies suggest that excluded individuals may be more likely to contemplate the reasons for their exclusion than to react emotionally such as with anger or distress (DeWall, Twenge, Gitter, & Baumeister, 2009), we focus on cognitive reasoning processes that can follow exclusion experiences and contend that one relevant explanation for why exclusion may evoke social reconnection lies within the social comparison literature. In response to difficult or ambiguous circumstances such as social exclusion people often compare themselves to others in an effort to make sense of their reality (Festinger, 1954). As a result of this comparison, excluded workers can believe that others are envious of them (e.g., their work-related success, accomplishments; Vecchio, 2005). To generate predictions about excluded employee reactions to being envied, we integrate belongingness theory (Baumeister & Leary, 1995) with a theoretical derivation of social comparison theory referred to as STUCC, or the sensitivity about being the target of a threatening upward comparison. Both the exclusion and STTUC literatures acknowledge that self-protection is an important goal in the face of unfavourable social information—especially in response to perceptions of social threats such as being excluded by others (Beach & Tesser, 2000; Heatherton & Vohs, 2000; Leary, Tambor, Terdel, & Downs, 1995). Indeed, in reaction to socially threatening situations individuals often invoke a “psychological immune system” that helps them reason through or rationalize why they are the target of others’ mistreatment (Gilbert, Pinel, Wilson, Blumberg, & Wheatley, 1998). Typically, individuals activate their psychological immune system by focusing on their achievements and successes in an effort to offset the potentially unflattering or damaging effects of negative social experiences (e.g., Taylor, 1983; Tesser, 1988). We argue that the fixation on accomplishments and contributions can generate the perception that excluded employees are the target of others’ envy (Duffy, Shaw, & Schaubroeck, 2008; Menon & Thompson, 2007). This self-perception can help reduce targets’ fear and uncertainty surrounding the perceived threat of exclusion and potentially enable them to secure a “viable niche in the group if possible”—often by engaging in ingratiatory or helping behaviour that facilitates social reconnection (Beach & Tesser, 2000, p. 135; Exline & Lobel, 1999; Kulik & Mahler, 2000). At the same time however, being the target of others’ envy can also be an unsettling and stressful experience— especially in work-related relationships (e.g., Duffy et al., 2008; Exline & Lobel, 1999; Tai, Narayanan, & McAllister, 2012). Thus, we propose that while the belief that one is envied following co-worker exclusion can elicit relationship repair this view may also adversely affect employees’ psychological health (i.e., job-induced tension and depression) and attitudinal (i.e., intent to turnover) outcomes. We also recognize that not all excluded individuals will perceive themselves as envied targets to the same extent; we suggest that certain individuals are more likely predisposed to this reaction than others. We argue that these mediated relationships will be stronger for employees with high levels of dispositional positive affect (PA), a tendency to experience a generally positive mood state composed of feelings like excitement, pride, enthusiasm, and attentiveness (Watson, Clark, & Tellegen, 1988). Though high PA is associated with a keen awareness of one’s abilities, potential, and accomplishments (Aspinwall, 2001; Aspinwall & Brunhart, 2000), it is also associated with an increased tendency to engage in self-serving bias—or to attribute success to oneself while blaming others for one’s failures (Campbell & Sedikides, 1999; Taylor & Brown, 1988). We propose that high PA predisposes excluded employees to fixate on their successes or achievements and possibly fault colleagues (i.e., view them as envious) for their own lack of belongingness and acceptance in the workplace. As such, we argue that PA will moderate the relationship between perceptions of exclusion and being envied and will strengthen the overall effect of our proposed mediation models. We test this set of relationships across two distinct samples of working adults (see Figure 1). In Study 1 (Dutch workers), we explore the impacts of exclusion on ingratiatory behaviour and job tension (via perceptions of being envied). We add Study 2 (American workers) to provide a constructive replication of our model and to extend our research by investigating the moderating role of PA between exclusion and being envied. The latter study also explores a more specific set of organizationbased social reconnection behaviour in the form of interpersonally directed citizenship behaviours (ICBs), and it considers whether the impact of these perceptions on psychological health endures beyond states of job tension to manifest as depression. We also use Study 2 to test an additional facet of STUCC theory that perceptions of being envied may prompt withdrawal behaviour among excluded workers, increasing turnover intentions. In sum, the undertaking of this work contributes to the extant literature base in three important ways. First, we aim to reconcile disparate findings within the exclusion literature by shifting our focus from traditional aggression-based reactions to exclusion to the development of a model that provides insight into the explanatory mechanisms (i.e., that one is envied by his/her colleagues) that can invoke co-worker targeted relationship-building behaviours in response to co-worker exclusion. This is a relatively unique perspective that is underexplored in exclusion research. Second, we take our research a step farther by simultaneously considering a variety of worker outcomes beyond ingratiatory and helping behaviour to include the impact of work-related social exclusion (via target of envy perceptions) on employee psychological health (Studies 1 and 2) and intent to leave the organization (Study 2). Our goal is to illustrate the complex and potentially counterintuitive role of the positive self-view that one is the target of envy in the exclusion process (i.e., this positive self-view may be beneficial to the target in terms of behavioural outcomes but not necessarily in terms of psychological or attitudinal outcomes). Third, we consider how the moderating role of PA between exclusion and the perception that one is the target of envy strengthens the indirect effect of our mediation model by reinforcing this self-view. In doing so, we delve deeper into a lesser explored area of PA research (i.e., the tendency to engage in self-serving bias in the face of social threats) and offer an explanation as to when excluded workers are most likely to perceive that they are the target of coworker envy (or for whom this relationship manifests most strongly). In the light of our findings, we hope to help organizations better understand and manage the workplace exclusion process and to assist workers like “Jennifer” in our opening vignette in dealing with coworker exclusion. Below, we delineate the constructs in our model and discuss the expected relationships among them.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله:
 • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
 • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار مقاله 2001
تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله مهندسی مکانیک
گرایش های مرتبط با این مقاله ساخت و تولید، مکاترونیک و طراحی کاربردی
مجله مربوطه

مجله بین المللی تکنولوژی پیشرفته تولید 

The International Journal of Advanced Manufacturing Technology

دانشگاه تهیه کننده گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه Huafan، تایوان
کلمات کلیدی این مقاله کنترل تطبیقی، استراتژی کنترل فازی، شبکه های عصبی، WEDM
رفرنس دارد
شناسه شاپا یا ISSN ISSN 1433-3015
لینک مقاله در سایت مرجع لینک این مقاله در سایت Springer
نشریه اسپرینگر springer3

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش و فونت 14 B Nazanin 20صفحه
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه شده است
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه شده است
ترجمه متون داخل جداول ترجمه شده است
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است
درج فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه به صورت عکس درج شده است
منابع داخل متن به صورت عدد درج شده است

 


 

1. مقدمه

2. راه اندازی سخت افزاری سیستم WEDM کنترل تطبیقی

3. برآورد آنلاین ارتفاع قطعه کار با استفاده از شبکه عصبی

4. کنترل تطبیقی سلسله مراتبی WEDM

4.1 کنترل تطبیقی برای جلوگیری از پارگی سیم

4. 2 کنترل فرآیند تطبیقی

4. 3 بهینه سازی پارامتر تطبیقی

5. نتایج تجربی

6. بررسی

7. نتیجه گیری

 


 • بخشی از ترجمه:

7. نتیجه گیری

یک شبکه عصبی تغذیه مستقیم با استفاده از یک الگوریتم آموزش انتشار بازگشتی برای برآورد ارتفاع قطعه کار در WEDM ارائه می شود. میانگین خطای برآورد ارتفاع قطعه کار 1.6 میلی متر است و پاسخ گذرا به تغییر در ارتفاع قطعه کار به طور منطقی رضایت بخش است. سیستم کنترل تطبیقی توسعه یافته در سه سطح سلسله مراتبی با استفاده از یک استراتژی کنترل فازی اجرا می شود. فراوانی جرقه زنی در یک سطح امن برای جلوگیری از پارگی سیم کنترل می شود و نسبت غیرعادی نیز در سطح مطلوب کنترل می شود، هنگامی که یک قطعه کار با ارتفاع متغیر ماشینکاری می شود. همچنین نتایج تجربی نشان می دهد که روش شبکه عصبی و استراتژی کنترل فازی برای چنین روند نامشخص و پیچیده، مناسب است. سیستم کنترل تطبیقی سلسله مراتبی توسعه یافته، ثبات ماشینکاری را میسر می سازد و سرعت ماشینکاری تا 15٪ در مقایسه با یک سیستم معمول کنترل ولتاژ شکاف استفاده شده بهبود می یابد.

 


 • بخشی از مقاله انگلیسی:

 

7. Conclusion

A feedforward neural network is presented using a backpropagation learning algorithm for the estimation of the workpiece height in WEDM. The average error of workpiece height estimation is 1.6 mm, and the transient response to change in workpiece height is reasonably satisfactory. The developed adaptive control system is carried out in three hierarchical levels using a fuzzy control strategy. The sparking frequency is controlled within a safe level for wire rupture suppression, and the abnormal ratio is also controlled at the optimal level when a workpiece with variable height is machined. Experimental results also show that the neural network approach and fuzzy control strategy are suitable for such an uncertain and complicated process. The developed hierarchical adaptive control system enables the machining stability and the machining speed to be improved by 15% compared with a commonly used gap voltage control system.

 


 

 

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

 

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله:
 • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
 • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

 


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله:
 • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
 • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار مقاله 2010
تعداد صفحات مقاله انگلیسی  7صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله حسابداری
گرایش های مرتبط با این مقاله حسابداری مالی
مجله مربوطه

مجله حسابداری و امور مالی شرکت

The Journal of Corporate Accounting & Finance

لینک مقاله در سایت مرجع لینک این مقاله در سایت Wiley
نشریه وایلی wiley2

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش و فونت 14 B Nazanin 12صفحه
ترجمه عناوین تصاویر ترجمه شده است
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه شده است
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است
درج فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه به صورت عکس درج شده است

 


 

عوامل تعیین کننده مؤثر بر پیچیدگی انتساب هزینه کلی

روش تحقیق

نتایج و بحث

نتیجه گیری

 


 • بخشی از ترجمه:

نتیجه گیری این مقاله از نتایج حاصل از مصاحبه با حسابداران مدیریت واجد شرایط در صنعت ساخت بریتانیا به منظور توسعه یک مدل از عوامل تعیین کننده پیچیدگی انتساب هزینه کلی سیستم هزینه یابی محصول استفاده کرده است. این مدل به دست آمده در نمودار 2 خلاصه شده است. توجه به این مورد مهم است که برخی از این عوامل که در تحقیقات قبلی در مورد پیچیدگی انتساب هزینه کلی گنجانده شده اند در مدل پیچیده تخصیص کلی قرار داده نمی شوند. این عوامل شامل اندازه سازمانی، کیفیت فن آوری اطلاعات، و این مورد می شود که تا چه حد این سازمان دیگر نوآوری های حسابداری را اتخاذ نموده است. با توجه به نمونه کوچک مورد استفاده برای توسعه این مدل، مهم است که تحقیقات آینده به طور کامل از این عوامل تعیین کننده دور نشوند و در نظر بگیرند که آیا آنها باید در اصلاحات مدل گنجانده شوند یا خیر.

 


 • بخشی از مقاله انگلیسی:

 

CONCLUSION

This article has used the results of interviews with qualified management accountants in the British manufacturing industry to develop a model of the determinants of the overhead assignment sophistication of product costing systems. The resulting model is summarized in Exhibit 2.It is important to note that some of the factors that have been included in prior research into overhead assignment sophistication were not included in the model of overhead assignment sophistication. These include organizational size, the quality of information technology, and the extent to which the organization has adopted other accounting innovations. Given the small sample used to develop the model, it is important that future research does not totally discard these factors and considers whether they should be included in refinements of the model.


 

 

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله:
 • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
 • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

 

 


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله:
 • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
 • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار مقاله 2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی 19 صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله مهندسی عمران
گرایش های مرتبط با این مقاله زلزله، سازه و مدیریت ساخت
مجله مربوطه مجله بین المللی سازه های بتنی و مواد – International Journal of Concrete Structures and Materials
دانشگاه تهیه کننده دانشکده معماری، دانشگاه Soongsil، سئول جنوبی، کره
کلمات کلیدی این مقاله مقاوم سازی لرزه ای، اتصال های تیر-ستون بتنی خارجی، میگرد های بالاسری، پلیمر های مسلح الیاف کربنی، مهاربند ها، روکش های فولادی
رفرنس دارد
شناسه شاپا یا ISSN ISSN 2234-1315
لینک مقاله در سایت مرجع لینک این مقاله در سایت Springer
نشریه اسپرینگر springer3

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش و فونت 14 B Nazanin 30صفحه
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه شده است
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه نشده است
ترجمه متون داخل جداول ترجمه نشده است
ترجمه ضمیمه ترجمه شده است
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است
منابع داخل متن به انگلیسی درج شده است

 


 

چکیده

1. مقدمه

2. برنامه آزمایشگاهی

2.1. نمونه های آزمایشگاهی

2.2. مواد

2.3. تنظیمات و مقدمات آزمایش

2.4. تکنیک های مقاوم سازی

3. نتایج آزمایشگاهی و بحث

3.1. مشاهدات خرابی

3.2. روابط هیستریک بار-دریفت

3.3. منحنی های پوش بار-دریفت

3.4. پروفیل های کرنش

3.5. افت و تنزل سختی

3.6. انرژی مستهلک شده و نسبت میرایی

4. نتیجه گیری

 


 • بخشی از ترجمه:

 

4. نتیجه گیری

در این مطالعه، هفت نمونه اتصال تیر-ستون بتنی مسلح برای شبیه سازی اتصالات موجود در ساختمان های بتنی ساخته شده در طول دهه 1980 در کره طراحی شده اند. شش تا از نمونه سپس مقاوم سازی شدند و تحت بارهای لرزه ای آزمایش شدند و یک نمونه به عنوان نمونه کنترلی در نظر گرفته شده است. راه حل های مقاوم سازی اعمال شده در این آزمایش ها، مهاربندی میلگرد های بالایی، دورپیچ CFRPs، المان های پشتبند و روکش فولادی است. براساس نتایج بدست آمده در این مطالعه، یافته های اولیه به شرح زیر است: • در اتصالات مقاوم سازی شده، به جز برای J-CFRP، خرابی ناشی از ترک خوردگی (تعداد و عرض ترک ها) در ناحیه پانل اتصال به طور قابل توجهی با چشم کاهش یافته است. • روش های مقاوم سازی توسعه داده شده در این مطالعه که شامل مهار میلگرد بالایی، دورپیچ CFRP، پشتبند، و روکش فولادی است، می تواند به صورت جزیی مقاومت و ظرفیت تغییرشکل اتصالات تیر-ستون شود:  در اتصالات مقاوم سازی شده با المان های پشتبندی (J-H)، ظرفیت باربری جانبی به طور قابل توجهی به میزان حدودا 53.3% افزایش داشته است اما ظرفیت تغییرشکل بهبودی نداشته است. علاوه بر این، در نمونه J-H ناحیه مفصل پلاستیک از سطح داخلی تیر-ستون به داخل تیر تغییر مکان داشته اند.

 


 • بخشی از مقاله انگلیسی:

 

4. Conclusions

In this study, seven half-scale reinforced concrete beam– column joint specimens were designed to simulate the existing joints in concrete buildings constructed around 1980s in Korea. Six of the specimens were then retrofitted and tested under seismic loading only and one specimen was used as the control. The retrofit solutions applied in this test were head re-bars anchoring, CFRPs wrapping, haunch elements, and steel jacketing. Based on the results obtained in this study, the primary findings are as follows: • In the retrofitted joints, except for J-CFRP, cracking damage (the number and the width of cracking) in the joint panel zone was significantly diminished by eye. • The retrofit methods developed in this study including head re-bar anchoring, CFRP wrapping, haunch, and steel jacketing could partially enhance the strength and deformation capacity of the beam–column joints: – In the joint retrofitted with haunch elements (J-H), the lateral load-carrying capacity was significantly increased up to approximately 53.3% but the deformation capacity was not enhanced. In addition, in specimen J-H, the plastic hinge region was relocated from the beam–column interface to inside the beam.

 


 

 

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله:
 • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
 • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

 

آخرین دیدگاه‌ها

  دسته‌ها