2018 ژوئن :مقالات فارسی


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله:
 • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
 • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار 2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی  24صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله مهندسی عمران
گرایش های مرتبط با این مقاله مدیریت ساخت و مدیریت منابع آب
مجله منابع، حفاظت و بازیافت – Resources, Conservation and Recycling
دانشگاه دانشگاه سائوپائولو، دانشکده پلی تکنیک، گروه مهندسی ساخت و ساز، برزیل
کلمات کلیدی تولید مواد سیمانی، مصرف آب، استفاده از آب، ردپای آب، ارزیآبی چرخه عمر
شناسه شاپا یا ISSN ISSN 0921-3449
رفرنس دارد  
لینک مقاله در سایت مرجع لینک این مقاله در نشریه Elsevier
نشریه الزویر Untitled

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش و فونت 14 B Nazanin 40صفحه
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه شده است  
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه نشده است 
ترجمه متون داخل جداول ترجمه نشده است 
ترجمه ضمیمه ترجمه شده است ✓ 
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است  
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است  
درج فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه به صورت عکس درج شده است  
منابع داخل متن به صورت فارسی درج شده است 

 


 

محتوا

1. مقدمه

2. روش

3. واژه شناسی مرتبط با آب

3.1. مفهوم ردپای آب

3.2. واژه شناسی موجودی آب

4. ارقام موجودی آب برای تولید بتن

4.1. ارقام موجودی آب برای تولید سیمان

4.2. ارقام موجودی آب برای تولید مصالح

4.3. ارقام موجودی آب برای طرح های تولید بتن

5. بحث

6. تاثیر روش ها بر روی نتایج موجودی-یک سناریوی مطالعه موردی

7. نتیجه گیری

ضمیمه A. آب در تولید بتن

A. 1. تولید سیمان

A. 1.1. آب در تولید سیمان

A.2. تولید مصالح

A.2.1. آب در تولید مصالح

A.3. تولید بتن

A.3.1. آب در تولید بتن

ضمیمه B. موجودی آب برای سناریوی پیشنهادی تولید بتن

ضمیمه C. سناریوی مصرف آب برای سناریوی پیشنهادی تولید بتن با توجه به روش های مختلف.

ضمیمه D. ارقام موجودی آب برای تولید مصالح، سیمان و بتن.


 • بخشی از ترجمه:

 

7. نتیجه گیری

هدف این مقاله مرور روش های مختلف موجودی آب و درک پیامد های آن ها بر روی ارقام موجودی آب در چرخه عمر بتن از آبتدا تا انتها است. این کار به منظور درک پراکندگی وسیع داده های موجودی که در مقالات یافت می شد انجام شده است. استفاده از آب برای اجزای مختلف و فرایند های متفاوت در تولید بتن از آبتدا تا انتها بین ارقام موجودی آب پیدا شد. این تنوع پذیری نه تنها به فرایند های استفاده و محصولات بدست آمده بستگی دارد بلکه همچنین به روش های استفاده شده برای تخمین نیز وآبسته است که ممکن است تعاریف متفاوتی در مورد خروج آب، تخلیه آب، و مصرف آب داشته باشند. تفاوت ها در تعاریف پیامدهای گسترده ای بر روی اداره موجودی ها و ردپا ها دارد. در محدوده کاری ما می توانیم بیان کنیم که آب استفاده شده در کارخانه جات تولید بتن شامل آب اختلاط (150–200 H kg/m3) ، کنترل گرد و غبار (500–1500 H kg/day) ، و شستشوی کامیون ها (13–500 H kg/m3) می شود. که علاوه بر آب تولید سیمان (0.185–1.333 H kg/kg) و تولید مصالح (0.116–2.0 H kg/kg) است. سناریوی موردی ما نشان می دهد که روش می تواند نتایجی دهد که با یک فاکتور تقریبی 3، تغییر کند. استفاده از آب داخل-جریان را در این فاکتور، 4 برآبر در نظر بگیرید. حتی بدون در نظر گرفتن استفاده از آب در تولید سیمان و مصالح، آب استفاده شده به طور مستقیم در تولید بتن تا 4 برآبر بیشتر از ∼200 kg/m3 معمول برای یک فرمول بتن است.


 • بخشی از مقاله انگلیسی:

7. Conclusions

The aim of this paper is to review the various water inventory methodologies and understand their implications on the water inventory figures in concrete’s life cycle from cradle-to-gate. This was done in order to understand the wide dispersion of the inventory data that was found in the literature. The water use for different components and processes in concrete production cradle-to-gate were identified along with water inventory figures. A large dispersion between the water inventory figures was found. This variability depends not only on the process used and the product obtained but also on the methodology used for its estimation, which may have different definitions in terms of water withdrawal, water discharge, and water consumption. The differences in the definitions have large implications on conducting inventories and footprints. Within the limits of our scope we could say that the water used in the concrete production plant includes the batch water (150–200 H kg/m3), dust control (500–1500 H kg/day), and truck washing (13–500 H kg/m3). In addition to water from cement production (0.185–1.333 H kg/kg) and aggregate production (0.116–2.0 H kg/kg). Our case scenario shows that methodology can give results that differed by a factor of approximately 3. Considering in-stream water use increases this factor to 4 times. Even without including water use from cement and aggregates production, the water use directly in concrete production is up to 4 times higher than the ∼200 kg/m3 typical for a concrete formulation.


 

 

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله:
 • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
 • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

 


بخشی از مقاله انگلیسی:

ABSTRACT

In different political theories, democracy is not reduced to state institutions, but includes the democratization of the whole society, its organizations and enterprises. This idea goes back to the beginnings of modern democratic theory and to Jean-Jacques Rousseau’s Social Contract. It was adopted by different socialist thinkers, later on by trade unions and, in the 1960s and 70s, by political scientists such as Carole Pateman and other promoters of participatory democracy. According to this tradition, workplace democracy is considered to be necessary for the realization of democratic ideals like individual autonomy, freedom, voice and participation in all relevant questions influencing citizens’ lives. Parts of this normative idea were realized by trade union movements and laws, especially in Western European countries. Nevertheless, workplace democracy in the sense of the above-mentioned theories remained far from becoming reality. In the 1990s, the idea was co-opted by organizational development and management studies and underwent a change: Workplace democracy, then mostly operationalized as limited participation, became a managerial tool that should help to increase employees’ motivation and efficiency and thereby contribute to entrepreneurial success. In the last few years, however, the original democratic ideal of workplace democracy seems to have been revitalized under conditions of a worldwide economic crisis. This article shows the development and the latest revival of the concept of workplace democracy, and discusses its innovative potential for today’s democratic societies.

Introduction

In Western societies, the term “democracy” has become a kind of empty signifier in political and public discourse in recent decades (Brown, 2010). Politicians with very differing ideological backgrounds often refer to their own arbitrary concept of what a democracy should be. This conglomeration of meanings is one reason for a rising skepticism among citizens towards democracy as such. At the same time, convincing alternatives and innovative democratic concepts, though existent in academic circles, rarely enter the public sphere. The manifold and sometimes arbitrary interpretations of democracy are the result of a vast and controversial scientific and philosophical debate with highly differentiated theoretical approaches. It seems that almost everything has been said about democracy during the centuries-lasting debates among philosophers and political thinkers. While there might be a true core meaning, it must be admitted that a great deal of what has been said has been forgotten. The concept of Workplace Democracy is such a forgotten or, at least, neglected aspect of democratic theory that is nowadays experiencing a revival. In this article, I will try to bring it back to the readers’ memories by tracing its historical development and by discussing it as a possible democratic innovation that could respond to latest skepticism towards representative democracy, supra-nationalization and globalization. In a very general way, workplace democracy is associated with the application of democratic practices to the workplace. Such practices include voting, discussions and deliberative or participatory decision-making. The roots and motivations to claim democratic rights and to establish workplacedemocracy arecomplex. One strand focuses on the realization of democracy as a value, a way of life and self-government, and a method to reach individual autonomy and freedom in a liberal sense. It can also be considered as a means of class struggle in a socialist tradition. According to its managerial strand, workplace democracy can be used as a method to raise workers’ motivation in order to contribute to entrepreneurial efficiency.

1. Workplace democracy as a democratic ideal

The history of democracy is older than the history of industrial relations and alienated work. Modern political thinking and the roots of modern democratic theory date back to the sixteenth and seventeenth centuries. Industrial relations came later, mostly in the nineteenth century when rural economies were more and more replaced by urban industries and when technological progress paved the way for the industrial revolution. A concept of workplace democracy only makes sense in its combination of democratic theory and industrial relations. Basic arguments are given in the political philosophy of the European Enlightenment. Its practical relevance is certainly only developed in the context of industrialization.

1.1 Democracy as a way of life and self-government: the liberal tradition

The history of democratic theory is rich in approaches and assumptions, especially in the modern era. Contrary to the antique Athenian democracy, which was mainly a method of decision making by majority rule, liberal democratic thinkers like John Locke and Jean-Jacques Rousseau linked it to the liberation and emancipation of the individual. They were convinced that all human beings were, by nature, equal and free. If this is taken seriously, then a democracy consists of much more than the right to vote. As Rousseau (2008: 54) argued: If we ask in what precisely consists the greatest good of all, which should be the end of every system of legislation, we shall find it reduce itself to two main objects, liberty and equality—liberty, because all particular dependence means so much force taken from the body of the State, and equality, because liberty cannot exist without it. In Rousseau’s understanding, a democratic system has the task of realizing and guaranteeing liberty for, and equality among, citizens. The government is an intermediate body in charge of maintaining liberty and individual freedom (Rousseau, 2008: 60). In his considerations on the social contract and on education, Rousseau was interested in the relationship between the individual and the collective. He was one of the first to stress that social conditions have a strong impact on citizens’ lives and their personalities (Plamenatz, 1963). The social contract between all citizens should guarantee equality for the sake of individual liberty. Equality does not end with the realization of equal political rights. It must go further (Rousseau 2008: 54): … by equality, we should understand, not that the degrees of power and riches are to be absolutely identical for everybody; but that power shall never be great enough for violence, and shall always be exercised by virtue of rank and law; and that, in respect of riches, no citizen shall ever be wealthy enough to buy another, and none poor enough to be forced to sell himself When Rousseau wrote these lines in the eighteenth century, he could not know that, some decades later, a tremendous gap between the rich and the poor would be the reality of nineteenth-century industrial societies, undermining the democratic principles he had in mind. Rousseau cannot be considered as an early socialist in the strict sense of the word, but one thing can hardly be denied: he put his finger on a very crucial point for democratic societies, namely the distribution of wealth. Moreover, the dictum that “no citizen shall ever be wealthy enough to buy another, and none poor enough to be forced to sell himself”, gets a deeper meaning with regard to industrial societies, which are based on the fact that labour force is sold to entrepreneurs who literally buy the workers. Thus, long before Marx and Engels promoted a revolutionary class struggle, Rousseau delivered a basic theoretical argument for a kind of workplace democracy from a liberal point of view. This interpretation is reflected in Carole Pateman’s reading of the French philosopher. In her opinion, he is the “theorist of participation par excellence” (Pateman 1970: 22). According to his democratic ideal, participation should not be limited to the political sphere, but spread over all social relations in order to avoid suppression and inequality. If a system must guarantee the self-government of each single citizen, then it has to go far beyond the political. It then includes all social arenas where individuals act and live. In modern societies, the workplace cannot be left undemocratic. As a consequence of such an understanding of democracy, Rousseau was aware of the necessity to educate people in order to liberate them from political oppression (Rousseau, 1979). The educational dimension in Rousseau’s work is a key aspect of liberal democratic thinking that was taken up by different philosophers of the nineteenth and twentieth centuries. John Dewey promoted the democratization of all social fields and stressed the importance of education. The American philosopher (Dewey, 2008: 221) pointed out that: … if the methods of regulation and administration in vogue in the conduct of secondary social groups are non- democratic, whether directly or indirectly or both, there is bound to be unfavorable reaction back into the habits of feeling, thought and action of citizenship in the broadest sense of that word For Dewey, exclusion from participation was a form of suppression that should not be accepted in any social relationship: “In the broad and final sense all institutions are educational in the sense that they operate to form the attitudes, dispositions, abilities and disabilities that constitute a concrete personality” (Dewey, 2008: 221). By saying this, Dewey who, contrary to Rousseau, already knew industrial society, stressed the importance of organizational democracy. A first argument for workplace democracy can thus be taken from liberal democratic thinkers. In their view, democracy is more than just a method of governing. It includes and promotes individual freedom and self-government and is closely linked to education and empowerment in all social fields.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله:
 • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
 • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار مقاله 2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7 صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله پزشکی و مهندسی پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله غدد و متابولیسم و بیومکانیک
مجله مربوطه مجله تحقیقات پا و مچ پا – Journal of Foot and Ankle Research
دانشگاه تهیه کننده گروه غدد درون ریز، دیابت و تغذیه، پاریس، فرانسه
کلمات کلیدی این مقاله پای دیابتی، زخم، بهبود، off-loading، دستگاه
شناسه شاپا یا ISSN ISSN 1757-1146
لینک مقاله در سایت مرجع لینک این مقاله در سایت BMC
نشریه BMC

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش و فونت 14 B Nazanin 13صفحه
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه شده است
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه شده است
ترجمه متون داخل جداول ترجمه شده است
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است
منابع داخل متن درج نشده است

 


 

خلاصه

اختصارات

پیش زمینه

روش ها

طراحی مطالعه

شرکت کننده ها

دستگاه ها و تخصیص مطالعه

دستگاه آزمایشی

اجزا و مشخصات فنی دستگاه آزمایشی

گروه کنترل

نقاط پایانی مطالعه

روش اندازه گیری

تصادفی سازی و برنامه های مطالعه

ملاحظات آماری

مراحل داوری

پیشرفت و سازماندهی مطالعه

بحث

تقدیر و تشکر

 


 •  بخشی از ترجمه:

 

بحث

این گزارش، منطق و طراحی آزمایش ORTHODIAB را با هدف ارزیابی اثربخشی Orthèse Diabète، یک دستگاه جدید off-loading برای بهبود نوروپاتی زخم های کف پای در مبتلایان به دیابت را توصیف می کند. علیرغم شيوع، شدت و بار زياد اجتماعی و اقتصادی، تحقيق در زمينه پای ديابتی، محدود و ضعيف است. هزینه های مراقبت از بیماران مبتلا به پای دیابتی بالا است، که نشان دهنده حدود 33٪ کل هزینه های مربوط به تمام مراقبت از بیماران مبتلا به دیابت است. مدیریت پای دیابتی و بهبودی اندام تلاش های قابل توجهی را با درمان های تخصصی مانند روش های رگ زایی مجدد ، مدیریت عفونت پوست و استخوان و روش های زخم پیشرفته بهبود زخم از جمله off-loading نیاز دارد. TCC به عنوان یک دستگاه غیر قابل جابجایی باعث بهبودی بهتر می شود، به ویژه به این دلیل که پیوستن به off-loading اجباری است. با این حال، مشکلات فنی استفاده از TCC را محدود می کند. بررسی گسترده ای در 895 کلینیک بیماری های پا که مدیریت زخم های پای دیابتی در ایالات متحده آمریکا را انجام می دادند نشان داد که تنها 1.7٪ از دستگاه های غیر قابل جابجایی off-loading استفاده کردند.

 


 • بخشی از مقاله انگلیسی:

 

Discussion

This report describes the rationale and design of the ORTHODIAB trial aiming to evaluate the efficacy of Orthèse Diabète, a new removable off-loading device for the healing of neuropathic plantar ulcers in patients with diabetes. Despite its prevalence, severity, and high social and economic burden, research into diabetic foot is limited and poorly funded. [25]. Care costs of patients with diabetic foot are high, representing about 33 % of total costs related to all care of patients with diabetes [26]. Diabetic foot management and limb salvage require considerable efforts with specialized therapies such as revascularization procedures, skin and bone infection management, and advanced wound-healing modalities including off-loading. As a non-removable device, TCC allows better healing, especially because adherence to off-loading is mandatory. However, technical difficulties limit TCC use. A large survey performed in 895 podiatry clinics managing diabetic foot ulcers in the USA revealed that only 1.7 % used non-removable off-loading devices [27].

 


 

 

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

 

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله:
 • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
 • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

 

 

 

 

 


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله:
 • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
 • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار مقاله 2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله غدد و متابولیسم
مجله مربوطه مجله آیور ودا و علوم پزشکی یکپارچه – Journal of Ayurveda and Integrated Medical Sciences
کلمات کلیدی این مقاله زخم پای دیابتی، Madhu Mehaja Dusta Vrana ، Avachoornana
رفرنس دارد
نشریه Jaims

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش و فونت 14 B Nazanin 9صفحه
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه شده است
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه شده است
ترجمه متون داخل جداول ترجمه شده است
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است
درج فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه به صورت عکس درج شده است

 


 

چکیده

مقدمه

معرفی

دیدگاه طب Ayurvedic (علم زندگی) در باره زخم دیابتی

سبب شناسی زخم پا [5]

گزارش موردی

معاینه بالینی

معاینه عمومی

بررسی سیستماتیک

معاینه موضعی

بررسی

لمس (معاینه با دست)

طرح و پروتکل درمان

روش آماده سازی

معیار درجه بندی برای ارزیابی زخم

حالت احتمالی عمل (دیدگاه آیورودا)

بحث

نتیجه

 


 • بخشی از ترجمه:

حالت احتمالی عمل (دیدگاه آیورودا) هاریدرا – دارای Laghu، روخا گونا و Ushna Veerya. از این رو به عنوان Kapha Shaamaka عمل می کند، این Varnya، Twachya، Shothahara، Vranahara است. [9] سایندوا – مانند Shodana و Lekhana عمل می کند. Siddartha – Tikshna, Ruksha, Snigda Guna and Ushna Veerya همانند Kapha Vatashamaka, Krimihara عمل می کند. Guggulu دارای Sara, Sukshma, Snigda, Vishada, Tikshana Guna and Ushna Veerya است . این مانند Tridosha Shamakا عمل می کند. [11] عسل – دارای خواص Varnya, Lekhana, Shodhana, Ropana, Sandhaana است .از این رو بر اساس Doshagnatha and Kaarmukatha of the Dravyas; Lekhana, Shodhana, Ropana, Sandhaana می توانند از Vrana به دست آیند.

 

 

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

 

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله:
 • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
 • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

 

 

 


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله:
 • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
 • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار 2014
تعداد صفحات مقاله انگلیسی  14صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله  کشاورزی و زیست شناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله علوم گیاهی، علوم سلولی و مولکولی، گیاه پزشکی
مجله مجله کشاورزی یکپارچه – Journal of Integrative Agriculture
دانشگاه کالج منابع آب و مهندسی عمران، دانشگاه کشاورزی چین
کلمات کلیدی تکنولوژی آکوستیک(صوتی)، امواج صوتی، رشد گیاهان
رفرنس دارد  
لینک مقاله در سایت مرجع لینک این مقاله در نشریه Elsevier
نشریه الزویر Untitled

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش و فونت 14 B Nazanin 25 صفحه
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه شده است  
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه شده است  
ترجمه متون داخل جداول ترجمه شده است  
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است  
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است  
درج فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه به صورت عکس درج شده است  
منابع داخل متن به صورت انگلیسی درج شده است  

 


 

چکیده

مقدمه

اثرات موج های صوتی بر جوانه زنی بذر

اثرات موج های صوتی بر روی کالوس گیاهان دارویی

کالوس درخت کیوی

کالوس گل داودی

ارکیده کاندیدوم دیواری ، Lindl سابق

اثر فن آوری فرکانس آکوستیک گیاه (PAFT ) بر روی سبزیجات

تاثير تکنولوژي فرکانس آکوستيک گياه (PAFT) بر محصولات مزرعه ای

اثرات موج های صوتی بر روی گیاهان مختلف

چالش های کاربردی تکنولوژی فراوانی آکوستیک

نتیجه

روند های آینده از برنامه های کاربردی فناوری آکوستیک

تقدیر و تشکر


 • بخشی از ترجمه:

 

روند های آینده از برنامه های کاربردی

فناوری آکوستیک نتایج مطالعات قبلی نشان داد که گونه های مختلف گیاهان پاسخ مختلفی به تحریک امواج صوتی در مراحل مختلف رشد دارند. بنابراین، برای تأیید این نتایج، تحقیقات بیشتری لازم است. استفاده از امواج صوتی برای گیاهان مطلوب می تواند رشد آنها را افزایش دهد و در حالی که گیاهان نامطلوب (علف های هرز به عنوان مثال) می تواند مهار شود؛ این عمل با انرژی الکترومغناطیسی انجام شده است، در این حالت امواج صوتی، به مجموعه ای از فرکانس های پالس متصل می شوند، بنابراین گیاه را در سطح انرژی و زیر مولکولی تحت تاثیر قرار می دهد. این فن آوری برای ترویج تولید گیاه در سراسر جهان و ادغام فن آوری های کشاورزی چند فیزیکی مانند برق، مغناطیسی، نوری، حرارتی و هسته ای و ادغام آنها در یک تکنولوژی یکپارچه کاربردی ، بهبود و گسترش یافته است. مکانیسم چگونگی اثر صدا بر چرخه سلولی و رشد گیاهان، نیازمند تحقیق بیشتر و مطالعات علمی بیشتر برای رسیدن به درک روشن است.


 • بخشی از مقاله انگلیسی:

F U T U R E T R E N D S O F A C O U S T I C

TECHNOLOGY APPLICATIONS Results of the previous studies showed that different species of plants have a various responses to sound waves stimulation in different growth stages. Thus, further research is needed to confirm these results. Using sound waves for desirable plants could stimulate them to grow while undesirable plants (weeds for instance) could be inhibited, which has been done with electromagnetic energy, in this case sound waves, pulsed to the right set of frequencies thus affecting the plant at an energetic and sub molecular level. Improve and spread this technology to promote the plant production worldwide and integrate the multiphysical agricultural technologies, such as electric, magnetic, optical, thermal, and nuclear and emerge into a single practical technology. The mechanism of how sound affects the cell cycle and growth of plants needs further research and more scientific studies for unambiguous understanding


 

 

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

 

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله:
 • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
 • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

 

 


بخشی از مقاله انگلیسی:

INTRODUCTION

Many types of polymers can be used for packaging food, tools, and other items. These polymers can be translated, placed on shelf storage in open air, and used in dirty places or in a vapor atmosphere (e.g., chairs in stadiums or cars). These conditions accelerate the attachment of dirty, small particles of sand or other undesirable materials to render the surface unclean and visually unappealing. Furthermore, outside windows or doors need to be cleaned daily. Therefore, it is necessary to prepare special types of polymer characteristics with self-cleaning behaviors to overcome this vital problem. Wettability is an important property of solid surfaces and is mainly determined by two factors: the surface topography and chemical composition [1–12]. Super-hydrophobic (SH) surfaces [3–9, 13–18], which have a contact angle (CA) larger than 1508, have attracted much attention due to their practical applications [19]. Super-hydrophobic surfaces can usually be achieved by forming hierarchical micro/ nanoscale binary structures and by chemical modification to apply materials with low surface energy to another material. The Wenzel model [1] and the Cassie-Baxter model [12] are most frequently used to account for experimental results. The Wenzel model describes wetting behavior where a liquid droplet on a rough surface is in intimate contact with surface asperities, while the Cassie model describes states where the droplet sits on a solid–air composite surface [20–25]. The key difference between the two regimes is the contact angle hysteresis, with the contact angle hysteresis of the Cassie wetting regime being much lower than that of the Wenzel wetting regime. The underlying trapped air in a Cassie state can be eliminated when a pressure is applied, resulting in a transition to the Wenzel state. This is called a “metastable00 Cassie state. The contact mode depends on the way liquid drops are deposited on the surface. For example, dragging over a rough surface [26] or being impacted can lead to such a transition [27]. The impact action of a droplet on a super-hydrophobic surface has been studied by several groups [28–37]. Lee and coworkers [27] confirmed that the impacting action between water droplets and the surface depends on the geometric parameters of the surface, and only certain geometries could result in a robust Cassie regime [27]. Bhushan and coworkers [29] developed a criterion in which the transition from the Cassie regime to the Wenzel regime is determined by three factors: impact velocity, geometric parameters of patterned surfaces (the length, width, and height of patterns and pitch between them), and liquid properties. Generally, the mentioned studies focus on the effect of geometric parameters of surfaces on the wetting mode [38]. The present study shows that the surface composition in low fractions might not affect the surface wettability, but the surface wetting transitions and contact angle hysteresis can be altered significantly by manipulating the droplet–surface interaction, which has never been reported before. We demonstrate the dynamic wetting behavior of a pressed water droplet on anodized alumina, which was modified with responsive polymer brushes after pretreatment with a dilute initiator [39]. The wetting transition between super hydrophobicity and hydrophilicity may be achieved depending on the responsiveness between droplets of different pH, the concentrations of electrolytes, the environmental temperature, and surface-grafted stimuli-responsive polymer brushes. The distinct CA changes give the surface double-faced wetting characteristics. The general aim of this research is developing a superhydrophobic surface by a sol–gel polymerization method involving suitable polymers of different types with various functionalities. Inorganic particles and metal oxides help these polymers to develop super-hydrophobicity and substantially increase the self-cleaning functionality of currently available surfaces. These developments include fast cleaning and faster super drying with the highest quality of the overall surface. Hopefully, these developments will lead to commercially available superhydrophobic surface materials. A dielectric materials measurement can provide critical design parameter information form any applications. For example, the loss of a cable insulator, the impedance of a substrate, or the frequency of a dielectric resonator. This information is also useful for improving packaging designs. More recent applications in the area of industrial microwave processing of food, rubber, plastic, and ceramics have also were found to benefit from knowledge of dielectric properties. Hydrophobicity of insulating materials is treated as the resistance to formation of conducting water tracks that increase leakage current, chances of flashover, and other deterioration effects. The superior performances of polymer outdoor insulating materials are regarded as the contribution of their hydrophobic surfaces. Super-hydrophobic surfaces were made by miniemulsion formation through sophisticated polymerization techniques and by comparison with natural hydrophobic surfaces. The super-hydrophobic polymers were doped by stabilized inorganic particles to boost the superhydrophobic performance of the surfaces using metal alkoxides (SiO2 and with silica/chlorotrimethylsilane, SiO2/ CTMS) as a requirement for super-hydrophobicity. Multilayer samples with a modified organic–inorganic top layer could produce water contact angles of up to 1308.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله:
 • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
 • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار 2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی 22 صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله دندانپزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله تشخیص بیماری های دهان و دندان، آسیب شناسی دهان
مجله

جراحی دهان، پزشکی دهان، آسیب شناسی دهان و رادیولوژی و پاتولوژی دهان

Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology and Oral Radiology

دانشگاه گروه جراحی دهان و فک و صورت دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه کارولینای شمالی، ایالات متحده آمریکا
رفرنس دارد  
لینک مقاله در سایت مرجع لینک این مقاله در نشریه Elsevier
نشریه الزویر Untitled

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش و فونت 14 B Nazanin 14صفحه
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه شده است  
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه نشده است 
ترجمه متون داخل جداول ترجمه نشده است 
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است  
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است  
درج فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه به صورت عکس درج شده است  
منابع داخل متن به صورت عدد درج شده است  

 


 

چکیده

مقدمه

مواد و روش ها

نتایج

بحث

نتایج


 • بخشی از ترجمه:

 

نتایج در معرض قرارگیری بیش از حد اسکلرال می تواند با نقص بخش میانی صورت همراه باشد به ویژه زمانی که بدشکلی به حدقه بسط داده شده باشد. ارزیابی دقیق منطقه ی پری اوربیتال باید پیش از جراحی با استفاده از فوتوگراف های چهره ای استاندارد تکمیل شود تا یافته های تست فیزیکی تکمیل شود. پزشکان باید یک کاهش در در معرض قرارگیری اسکلرال بعداز پیشرفت بخش میانی صورت را پیش بینی کنند. هم شیبی بالا و نبود بایاس سیستماتیک نشان می دهد که SSA و MED روش های منطقی برای ارزیابی در معرض قرارگیری اسکلرال هستند. آنالیز پیش از جراحی و بعداز جراحی اندازه گیری های ∆SSA و ∆MED نشان داد که استئوتومی اصلاح شده ی لی فورت III در معرض قرارگیری اسکلرال تحتانی، جانبی و میانی را کاهش می-دهد. کاهش در در معرض قرارگیری اسکلرال به نظر می رسد که به صورت تحتانی اساسی از تر از جانبی یا میانی باشد. افرادی با یک مقدار بزرگتری از در معرض قرارگیری اسکلرال قبل از جراحی به نظر می رسد که یک کاهش بزرگتر در در معرض قرارگیری اسکلرال بعداز یک استئوتومی اصلاح شده ی لی فورت III داشته باشند.


 • بخشی از مقاله انگلیسی:

Conclusions

Excessive scleral exposure can accompany midface deficiency especially when the deformity extends to the orbit. Careful evaluation of the periorbital region should be completed preoperatively using standardized facial photographs to supplement physical exam findings. Clinicians should anticipate a reduction in scleral exposure after midface advancement. The high concordance and the lack of systematic bias indicate that SSA and MEDare reliable methods for evaluating scleral exposure. Analysis of preoperative and postoperative ΔSSA and ΔMED measurements indicated that the modified Le Fort III osteotomy decreases medial, lateral, and inferior scleral exposure. The reduction in scleral exposure appears to be more substantial inferiorly than laterally or medially. Individuals with a greater amount of sclera exposed preoperatively appear to have a larger reduction in scleral exposure after a modified Le Fort III osteotomy.


 

 

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله:
 • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
 • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

 

 

 

 


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله:
 • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
 • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار مقاله 2011
تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7 صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله علوم تغذیه، غدد و متابولیسم
مجله مربوطه سالانه آکادمی علوم نیویورک – Annals of the New York Academy of Sciences
دانشگاه تهیه کننده موسسه تحقیقات غذای کره ای، جمهوری کره
کلمات کلیدی این مقاله چاقی، التهاب،بیماری متابولیک، غذاداروها
لینک مقاله در سایت مرجع لینک این مقاله در سایت Wiley
نشریه وایلی wiley2

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش و فونت 14 B Nazanin 9صفحه
منابع داخل متن درج نشده است

 


 

معرفی

التهاب و مقاوت به انسولین

مکانیسم های مولکولی التهاب و مقاومت به انسولین

هدف گیری التهاب به وسیله نوتراکوتیکال ها(غذاداروها) در چاقی و مقاومت به انسولین

کورکامین

Capsaicin

اسیدهای چرب غیر اشباع

Resveratrol و stillbenes

ترکیبات به دست آمده از زنجبیل

فلاونوئیدها

نتایج

 


 • بخشی از ترجمه:

نتایج:

مدارکی که دلالت بر التهاب در بیماری‌زایی(پاتوژنزیس) مقاومت به انسولین و دیابت نوع 2 دارند امکان هدف‌گیری التهاب را با مداخلات فارماکولوژیکی و رژیم غذایی پیشنهاد می کند .به‌هرحال روش های فارماکولوژیکی که فرایندهای التهابی را تغییر می دهند بدون شک اهمیت گسترده ی بالینی رژیم غذایی و مواد غذایی دارویی با فعالیت های ضدالتهابی را نشان می دهند که می تواند حساسیت به انسولین را بهبود ببخشند. این روش ها احتمالاً مزایای سودمندی را برای تعداد زیادی از بیمارانی که به‌وسیله‌ی چاقی و بیماری های متابولیک، تحت تأثیر قرار می‌گیرند، فراهم می کنند. به‌هرحال ، حفظ سایر عملکردهای ایمنی ذاتی باید در این روش بررسی شود.         

 

 • بخشی از مقاله انگلیسی:

 

Conclusions

The evidence implicating inflammation in the pathogenesis of insulin resistance and type 2 diabetes suggests the possibility of targeting inflammation with pharmacological and dietary interventions. While pharmacological approaches that alter the inflammatory process are undoubtedly of great clinical importance dietary, nutraceuticals with anti-inflammatory activities can improve insulin sensitivity. These approachesmay provide clinical benefits to the vast number of patients affected by the obesity epidemic and the metabolic disorders. However, preserving other innate immune functions should be considered in this approach.


 

 

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

 

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله:
 • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
 • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

 

 


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله:
 • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
 • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار مقاله 2011
تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
گرایش های مرتبط با این مقاله رایانش ابری و مدیریت سیستم های اطلاعات
مجله مربوطه

مجله بین المللی مهندسی و مدیریت محاسباتی 

International Journal of Computational Engineering & Management

دانشگاه تهیه کننده گروه کامپیوتر، بمبئی
کلمات کلیدی این مقاله داده کاوی، کشف دانش، تصویر کاوی، صوتی کاوی، ویدئو کاوی، تطبیق الگو، قواعد همبستگی
رفرنس دارد
نشریه Ijcem

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش و فونت 14 B Nazanin 15صفحه
ترجمه عناوین تصاویر  ترجمه شده است
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه شده است
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است

 


 

چکیده

1-مقدمه

1.1 نمایش داده های چند رسانه ای

2- کار های مربوطه

2-1 ساختار داده کاوی چند رسانه ای

3- بحث

3-1 داده کاوی تصویری

3-2 داده کاوی صوتی

3-3 داده کاوی ویدئویی

4-نتیجه گیری

 


 • بخشی از ترجمه:

4-نتیجه گیری

داده کاوی چند رسانه ای، کاوش داده های تصویر، کاوش داده های صوتی و کاوش داده های ویدیویی زیر شاخه ای از کاوش داده های چند رسانه ای میباشند که بر اساس نوع داده های چند رسانه ای طبقه بندی می شوند. روش های کاوش داده های تصویر محور برای طبقه بندی محتوی تصویری، قطعه بندی و نسب دهی تصویر استفاده می شوند که در آن هر پیکسل هر تصویر، نقطه مرکزی تحقیق هر بلوک پیکسل است که یک برچسب کلاسی براورد شده را دارد. IDDM با درختان دارای طیف وسیعی از مجموعه ویژگی و تصویری است. با توجه به این که عنصر صوتی متشکل از کفتار، موسیفی و اثرات مختلف صوتی است، و یا ترکیبی از این ها، قابلیت های تفکیک کنندگی بالا برای مجموعه ویژگی های مورد استفاده نیاز است. موتور جست و جو یک تشخیص گر کفتار استاندارد و صحیح است که از چند زبان پشتیبانی کرده و تشخیص گفتار را بر روی داده های صوتی از منبع صوتی انجام می دهد. ما از روابط ویدیویی برای ساخت ساختار طبقه بندی ویدیویی دانش محور استفاده می شود که از مدیریت و دسترسی دیتابیس ویدیویی کارامد پشتیبانی می کند. در کاوش داده های ویدیویی، برخی از تغییرات قبل از شروع کاوش داده های ویدیویی نیاز است.

 


 • بخشی از مقاله انگلیسی:

 

4. Conclusions

Image data mining, Audio data mining and Video data mining are the sub branches of the multimedia data mining, classified according to the multimedia data type used. Image-driven data mining methods are described for image content segmentation, classification, and attribution, where each pixel location of an image-under-analysis is the centre point of a pixel-block query that returns an estimated class label. IDDM with trees has been demonstrated variety of image types and feature sets. In view of the fact that an audio element can consist of speech, music, various audio effects, or any combination of these, high discriminative capabilities are required for the used feature set. Speech Engine is an accurate, standards-based speech recognizer that supports multiple languages and can perform speech recognition on audio data from any audio source. We have used video associations to construct a knowledge based video indexing structure to support efficient video database management and access. In video data mining some video transformations are required before starting the actual mining of video data.


 

 

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

 

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله:
 • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
 • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه فارسی مقاله با فرمت ورد

 

 


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله:
 • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
 • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش و فونت 14 B Nazanin 19صفحه
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه شده است  
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه نشده است 
ترجمه متون داخل جداول ترجمه نشده است 
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است  
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است  
درج فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه به صورت عکس درج شده است  
منابع داخل متن به صورت عدد درج شده است  

 


 

چکیده

1. مقدمه

2. مواد و روش ها

2.1. مواد گیاهی، شرایط رشد، و درمان

2.2 استخراج RNA، سنتز cDNA رشته- اول و PCR

2.3. استخراج پایگاه داده برچسب های توالی بیان شده (dbEST) و در تجزیه و تحلیل شبیه سازی کامپیوتری

.2.4 فریم های باز خواندن (ژن رمز گردان (ORFها)) و پیش بینی حوزه دی هیدرین

.2.5 همراستایی چند دنباله و ساخت درخت فیلوژنتیک

3. نتایج

3.1. شناسایی DHNs گندم

3.2. مقایسه خانواده DHN بین گندم و سایر غلات

.3.3 تکامل دی هیدرین گندم

.3.4 تنوع بیان خوشه های DHNگندم.

3.4.1 تجزیه و تحلیل شبیه سازی کامپیوتری

3.4.2. تجزیه و تحلیل نیمه کمیتی RT-PCR

.4 بحث و گفتگو

4.1. خانواده DHNگندم

.4.2 تنوع بیان دی هیدرین گندم

.4.3 سیگنال های تنش فرضی در تنظیم بیان DHN گندم


 • بخشی از ترجمه:

 

.4.3 سیگنال های تنش فرضی در تنظیم بیان DHN گندم بیان های ناشی از DHNs گندم با انواع دی هیدرین، بافت ها، و تنش های غیرزنده که سیگنال های مختلف در تنظیم بیان DHN گندم را نشان می دهد متغیر هستند. بیان DHN نوع SK3 به طور ضعیف در برگ ها و ریشه نهال تحت درمان با ABA القا شد که همچنین تجزیه و تحلیل شبیه سازی کتابخانه های ساقه گندم نرمال و تحت درمان-ABA (داده ها نشان داده نشده است) را نشان داد اما به شدت در برگ ها و ریشه های تحت هر سه تنش غیرزنده القا شد (شکل 3 و 4). به این ترتیب، بیان ناشی از تنش غیر زنده را می توان با مسیرهای ABA و مستقل از ABA کنترل نمود. بیان DHN برنج نوع- SK3 تحت قواعد ABA (The Rice Expression Profile Database [Ric-eXPro], http://ricexpro.dna.affrc.go.jp) و مسیر تنش-سیگنالینگ CBF / DREB نشان داده شد [7]. عنصر DRE عامل از Arabidopsisrd29A و عوامل رونویسی DREB1 و DREB2 متصل به آن، مسئول واکنش به تنش خشکی، دمای پایین، و نمک بالا [38،39] می باشند. به نظر می رسد DHN گندم نوع-KS دارای بیان ثابت در نهال تحت درمان با ABA (شکل 4) است که نشان می دهد که بیان ناشی از آن توسط تنش های غیرزنده را می توان به طور عمده توسط مسیر مستقل از ABA کنترل نمود. بیان OsDHN1 اورتولوگ برنج به طور ضعیف، بیان القا شده در ریشه نهال را پس از درمان ABA 12-H (RiceXPro) نشان داد.


 • بخشی از مقاله انگلیسی:

4.3. Putative stress signals in wheat DHN expression regulation The induced expressions of wheat DHNs varied with dehydrin types, tissues, and abiotic stresses, which suggest different signals in wheat DHN expression regulation. The expression of SK3-type DHN was weakly induced in the leaves and roots of ABA-treated seedlings, which was also revealed in the in silico analysis of wheat normal and ABA-treated shoot libraries (data not shown) but was strongly induced in both leaves and roots under all the three abiotic stresses (Figs. 3 and 4). As such, its induced expression by abiotic stresses could be controlled by ABA and an ABA-independent pathway. The expression of rice SK3-type DHN was revealed under the regulation of both ABA (The Rice Expression Profile Database [RiceXPro], http://ricexpro.dna.affrc.go.jp) and the CBF/DREB stresssignaling pathway [7]. The cis-acting DRE element of Arabidopsis rd29A and the transcription factors DREB1 and DREB2 binding to it are responsible for the reactions to drought, low-temperature, and high-salt stresses [38,39]. The wheat KS-type DHN seems to have constant expression in ABA-treated seedlings (Fig. 4), which suggests that its induced expression by abiotic stresses could be mainly controlled by the ABA-independent pathway. The expression of its rice ortholog OsDHN1 showed weakly induced expression in seedling roots after 12-h ABA treatment (RiceXPro).


 

 

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله:
 • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
 • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه فارسی مقاله با فرمت ورد

 

 

 

 

آخرین دیدگاه‌ها

  دسته‌ها