2018 ژوئن :مقالات فارسی


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله:
 • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
 • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش و فونت 14 B Nazanin 28صفحه
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه شده است
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه نشده است
ترجمه متون داخل جداول ترجمه نشده است
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است
درج فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه به صورت عکس درج شده است
منابع داخل متن درج نشده است

 


 

چکیده

1-مقدمه

2- پیش زمینه

3- کنترل اگزواسکلتون

4- درجات آزادی

داده های تحلیل حرکتی بالینی

الف: طراحی توسط بیولوژیکال آنالوژی ( یا مقایسه بیولوژیکی)

ب: قوزک

ج: زانو

د: مفصل ران

5 دامنه حرکت

6.انتخاب محرک و تعین اندازه آن

7.تحلیل توان

8.طراحی بلکس

الف: طراحی پا

ب: طراحی ساق و ران

ج.طراحی بالا تنه

د.طراحی نهایی

9.عملکرد اندازه گیری شده آزمایشی

10.نتیجه گیری و کار های آینده

 


 • بخشی از ترجمه:

 

نتیجه گیری و کار های آینده

نزدیک کردن دینامیک و سینماتیک بلکس به دینامیک و سینماتیک پای انسان، امکان طراحی مدل های بلکس را بر اساس داده های CGA می دهد. این منجر به ایجاد پای بلکس با درجه آزادی 7 شده و چهار مورد از آن ها دارای محرک هستند(خمش/اکستنشن در قوزک، زانو، ران و ابداکشن.اداکشن در ران). اندازه محرک، نقطه قرار گیری محرک و دریچه های سروو با استفاده از داده های CGA انتخاب شدند. نتایج اولیه نشان می دهد که بلکس باید حدود 1140 وت توان را در هنگام راه رفتن مصرف کند. منحنی های زاویه در برابر گشتاور اندازه گیری شده بلکس نشان می دهد که طراحی مبتنی بر CGA تولید یک اگزواسکلتون با گشتاور کافی برای حرکت می کند. با این حال منحنی اندازه گیری شده متفاوت از منحنی CGA بوده و نشان می دهد که دینامیک و سینماتیک بلکس مطابق با دینامیک و سینماتیک انسان نمی باشد از این روی بهبود طراحی بیشتر بر اساس منحنی های زاویه در برابر گشتاور اندازه گیری شده دقیق تر امکان پذیر است.

 


 • بخشی از مقاله انگلیسی:

 

XI. CONCLUSION AND FUTURE WORK

Approximating the BLEEX kinematics and dynamics as the same as human leg kinematics and dynamics allowed the BLEEX actuation to be designed based on CGA data. This resulted in a BLEEX leg with 7 DOF and four of them are actuated (flexion/extension at the ankle, knee, and hip and abduction/adduction at the hip). The actuator sizes, actuator mounting points, and servo valves were also selected using CGA data. Initial calculations indicated that BLEEX should consume about 1140 W of power while walking. The measured torque vs. angle curves from BLEEX demonstrate that the CGA-based design yielded an exoskeleton with sufficient torque to walk. However, the measured curves do differ from the CGA curves, showing that the BLEEX kinematics and dynamics do not fully match the human; therefore, further design improvement can be accomplished based around the more accurate measured torque vs. angle curves.

 


 

 

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله:
 • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
 • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه فارسی مقاله با فرمت ورد

 

 

 

 


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله:
 • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
 • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار 2011
تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7 صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله شیمی
گرایش های مرتبط با این مقاله شیمی پلیمر، شیمی آلی و شیمی کاربردی
مجله  سوخت – Fuel
دانشگاه  گروه مهندسی شیمی، هووالا، اسپانیا
کلمات کلیدی  قیر، دی اکسید تیواوره، اصلاح، رئولوژی، طراحی محصول
شناسه شاپا یا ISSN ISSN 0016-2361
رفرنس دارد  
لینک مقاله در سایت مرجع لینک این مقاله در نشریه Elsevier
نشریه الزویر Untitled

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش و فونت 14 B Nazanin 17صفحه
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه شده است  
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه شده است  
ترجمه متون داخل جداول ترجمه شده است  
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است  
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است  
درج فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه به صورت عکس درج شده است  
منابع داخل متن به صورت عدد درج شده است  

 


 

1-مقدمه

2- آزمایش

3-نتایج و بحث

3-1 رفتار رئولوژیکی در دما های کاری بالا

3-2 رفتار قیر در دماهای خدماتی پایین

3-3 اصلاح شیمیایی

4- نتیجه گیری


 • بخشی از ترجمه:

 

4- نتیجه گیری

اثر افزایش دی اکسید تیواوره بر روی خواص مکانیکی خرارتی دو قیر اسفالتی با درجات نفوذ مختلف ارزیابی شده است. اثرات مشابه برای هر دو نوع قیر مشاهده شد. افزایش thd در دمای 130 درجه، ایجاد تغییرات معنی داری در ترکیب شیمیایی چسب می شود که با افزایش زمان پخت از اهمیت زیادی برخوردار می شود. نتایج حاکی از وجود واکنش های مجهول بین thd و قطبی ترین ترکیبات قیر است که تشکیل محصولات جدید، نامحلول در تولوئن می شود که با روش کروماتوگرافی نمی توان آن را تشخیص داد. همه این تغییرات شیمیایی به طور معنی داری موجب بهبود خواص مکانیکی حرارتی قیر در بازه های وسیع دمای کاری می شود. از سوی دیگر، در دماهای بالا، افزودن Thd منجر به افزایش ویسگوزیته چسب و افزایش خصوصیات الاستیک نسبی می شود. از سوی دیگر، تغییرات شیمیای توسط thd موجب کاهش دمای گذار شیشه مکانیکی، بهبود انعطاف پذیری و مقاومت ترک برداری حرارتی در دمای پایین می شود. علاوه بر بهبود مشاهده شده در خواص کاری، لازم به ذکر است که بخشی از اسفالتن ها به ترکیبات جدیدی تبدیل شدند که با تحلیل sara شناسایی نشدند. در نتیجه، کاهش در مقادیر شاخص کلوییدی مشاهده شد که تحت شرایط محیطی حتی بعد از کوبش اسفالت اادامه می یابد. این نتیجه نشان می دهد ک THD قادر به کاهش اثرات نامطلوب ناشی از پیر شدگی اولیه طی فراوری قیر و ترکیب آن با خشکی است.


 • بخشی از مقاله انگلیسی:

4. Concluding remarks

The effect of thiourea dioxide addition on the thermo-mechanical properties of two asphaltic bitumens with different penetration grades has been evaluated. Similar effects were found for both types of bitumen. ThD addition, at 130 C, produces significant changes in binder chemical composition (and so, in its colloidal nature), more important as curing time increases. Results suggest the existence of ‘‘non-identified’’ reactions between ThD and the most polar bitumen compounds (mainly asphaltenes) forming new products, insoluble in toluene, which could not be detected by the chromatographic method followed. All these chemically-induced changes were seen to significantly enhance bitumen thermo-mechanical properties in a wide interval of in-service temperatures. On the one hand, at high temperatures, the addition of ThD leads to larger binder viscosity and increased relative elastic characteristics. On the other hand, chemical modification by ThD seems to decrease the ‘‘mechanical’’ glass transition temperature, improving both flexibility and thermal cracking resistance at low temperatures. In addition to the observed enhancement in in-service properties, it is worth remarking that a part of the asphaltenes was transformed into new compounds that were not detected by the SARAs analysis. As a result, a decrease in the colloidal index values was found, which would be able to continue under environmental conditions even after asphalt laydown has finished. Such a result would suggest ThD is able to mitigate undesirable effects due to a certain primary ageing during bitumen processing and its mixing with the arid.


 

 

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

 

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله:
 • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
 • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه فارسی مقاله با فرمت ورد