نرم افزار های مورد نیاز

تبلیغات متنی


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله:
 • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
 • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار 2018
تعداد صفحات مقاله انگلیسی  5صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله مهندسی کامپیوتر
گرایش های مرتبط با این مقاله هوش مصنوعی و مهندسی نرم افزار
مجله ارتباطات اپتیک – Optics Communications
دانشگاه دانشگاه چیبا، دانشکده مهندسی، ژاپن 
کلمات کلیدی شبح نگاری کامپیوتری، شبح نگاری، یادگیری عمیق
شناسه شاپا یا ISSN ISSN 0030-4018
رفرنس دارد  
کد محصول 359
لینک مقاله در سایت مرجع لینک این مقاله در نشریه Elsevier
شناسه دیجیتال – doi https://doi.org/10.1016/j.optcom.2017.12.041
نشریه الزویر Untitled

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش و فونت 14 B Nazanin 9 صفحه
ترجمه عناوین تصاویر  ترجمه شده است  
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه شده است  
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است  
درج فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه به صورت عکس درج شده است  
منابع داخل متن به صورت عدد درج شده است  

 


 

چکیده

1. مقدمه

2. روش ارائه شده

2.1 شبح نگاری کامپیوتری

2.2 بهبود کیفیت تصویر برداری با استفاده از شبکه عصبی عمیق

3-نتایج

4. جمع بندی


 • بخشی از ترجمه:

چکیده

شبح نگاری کامپیوتری (CGI) یک تکنیک تصویر برداری تک پیکسل می باشد که از همبستگی های بین الگوی های اتفاقی معلوم و شدت اندازه گیری شده ی نور عبور یافته ( یا منعکس شده) توسط یک شی، استفاده می کند. با وجود این که CGI می تواند تصویر های دو یا سه بعدی را با استفاده از یک یا چندین آشکار ساز پیمانه ای ( آشکار ساز های تک پیکسلی با نام آشکار ساز های پیمانه ای نیز شناخته می شوند) به دست بیاورد، در اثر نویز در روند بازسازی تصویر از الگوهای اتفاقی، کیفیت تصویر های بازسازی شده پایین می آید. در این مطالعه، ما کیفیت تصویر برداری های CGI را با استفاده از یادگیری عمیق بهبود می دهیم. یک شبکه ی عصبی عمیق در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفته است تا این شبکه بتواند به صورت خودکار ویژگی های تصویر های CGI آلوده به نویز را یاد بگیرد. بعد از تمرین ، این شبکه می تواند تصویر هایی با نویز پایین را از تصویر های CGI آلوده به نویز، پیش بینی کند.

4. جمع بندی در این مطالعه، یک روش با استفاده از DNN را برای بهبود کیفیت تصویر های ایجاد شده با CGI ارائه کردیم و نتایج به دست آمده از شبیه سازی ها با استفاده از DNN یک مجموعه داده متشکل از 15000 تصویر را هم نشان دادیم. ما تصاویر بازسازی شده با استفاده از روش پیشنهاد شده را با تصاویر به دست آمده از روش CGI تفاضلی و نویز گیری دو طرفه ، مقایسه کردیم. با تست هشت تصویر که در مجموعه داده ی تمرینی قرار نداشتند، مقدار SSIM میانگین از روش پیشنهاد شده بیش از 0.3 بود در حالی که این مقدار برای روش های تفاضلی CGI و روش دو طرفه، تنها 0.2 بود. در مطالعه ی بعدی، ما ساختار شبکه یDNN را بهبود خواهیم داد تا کیفیت تصویر را باز هم ارتقا بخشیم.


 • بخشی از مقاله انگلیسی:

Abstract

Computational ghost imaging (CGI) is a single-pixel imaging technique that exploits the correlation between known random patterns and the measured intensity of light transmitted (or reflected) by an object. Although CGI can obtain two- or three-dimensional images with a single or a few bucket detectors, the quality of the reconstructed images is reduced by noise due to the reconstruction of images from random patterns. In this study, we improve the quality of CGI images using deep learning. A deep neural network is used to automatically learn the features of noise-contaminated CGI images. After training, the network is able to predict low-noise images from new noise-contaminated CGI images.

4. Conclusions

In this study, we have proposed using a DNN to improve the quality of images produced with CGI and have presented results from simulations where a DNN was trained using a dataset of 15,000 images. We compared the images reconstructed by the proposed method with those obtained by differential CGI and bilateral denoising. While testing with eight images that were not included in the training dataset, the average SSIM of the proposed method was over 0.3 compared with only around 0.2 for the differential CGI and bilateral denoising methods. In our next study, we will improve the structure of the DNN to further improve the image quality.

 


 

 

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

 

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله:
 • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
 • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

 


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله:
 • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
 • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار مقاله 1994
تعداد صفحات مقاله انگلیسی  6صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله مهندسی پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله بیومکانیک
مجله مربوطه مجله مهندسی بیومکانیک – Journal of Biomechanical Engineering
دانشگاه تهیه کننده  گروه مهندسی مکانیک
رفرنس دارد
لینک مقاله در سایت مرجع لینک این مقاله در سایت ASME
نشریه ASME

 

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش و فونت 14 B Nazanin 17صفحه
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه شده است
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه نشده است
ترجمه متون داخل جداول ترجمه شده است
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است
درج فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه به صورت عکس درج شده است
منابع داخل متن به صورت عدد درج شده است

 


 

مقدمه

مدل ریاضی

مدل عددی

نتایج

نتیجه گیری

 


 • بخشی از ترجمه:

یک مدل المان محدود چند لایه با ویژگی متغیر برای پیش بینی دما و زمان پوست در سوختگی های درجه دوم و سوم در شرایط گرماسوختگی شبیه سازی شده توسعه داده شد. یک مطالعه حساسیت پیش بینی های سوختگی به تغییرات در خواص فیزیکی حرارتی پوست با استفاده از این مدل انجام شد. مشخص شد که تغییرات در این خواص روی محدوده های مورد استفاده در مدل های چند لایه پوست دارای اثرات حداقل در پیش بینی های سوختگی درجه دوم است، اما اثرات بزرگی بر پیش بینی های سوختگی درجه سوم دارد. همچنین مشخص شد که اصطلاح منبع پرفیوژن خون در معادله انتقال Pennes زیستی حرارت می تواند در پیش بینی درجه دوم و سوم به دلیل گرماسوختگی نادیده گرفته شود. پیش بینی ها از این مدل نیز با با پیش بینی ها از راه حل فرم بسته این معادله مقایسه شد که در متون مختلف برای پیش بینی سوختگی از حوادث مشابه با گرماسوختگی استفاده می شود.

نتیجه گیری

مدل المان محدود با لایه های متعدد و ویژگی متغیر از انتقال حرارت در پوست در معرض گرماسوختگی برای تست اثرات تغییرات در خواص فیزیکی حرارتی در درجه حرارت پوست و پیش بینی سوختگی مورد استفاده قرار گرفت. مشخص شد که تغییرات در خواص فیزیکی حرارتی روی محدوده های مورد استفاده در مدل های پوست چند لایه دارای اثرات حداقل بر پیش بینی های سوختگی درجه دوم است، اما اثرات بزرگتری در پیش بینی های سوختگی درجه سوم داشت. همچنین مشخص شد که عبارت پرفیوژن خون در معادله انتقال حرارت زیستی Pennes را می توان در پیش بینی سوختگی های درجه سوم و دوم به علت گرماسوختگی نادیده گرفته شود. تغییرات در ضریب پیش نمایی و انرژی فعال سازی در انتگرال سوختن Henriques دارای حداقل اثر بر پیش بینی های سوختگی درجه دوم بود، اما اثر بزرگتری در پیش بینی های سوختگی درجه سوم بود. مدل المان محدود چندلایه با ویژگی متغیر توسعه یافته در اینجا، در پیش بینی سوختگی نسبت به راهحل فرم بسته تک لایه با ویژگی ثابت برای یک شار حرارت پله ای دقیق تر است. با این حال، اگر تنها پیش بینی سوختگی درجه دوم مد نظر باشد، راه حل فرم بسته می تواند کافی باشد.

 


 • بخشی از مقاله انگلیسی:

 

A variable property, multiple layer finite element model was developed to predict skin temperatures and times to second and third degree burns under simulated flash fire conditions. A sensitivity study of burn predictions to variations in thermal physical properties of skin was undertaken using this model. It was found that variations in these properties over the ranges used in multiple layer skin models had minimal effects on second degree burn predictions, but large effects on third degree burn predictions. It was also found that the blood perfusion source term in Pennes’ bioheat transfer equation could be neglected in predicting second and third degree burns due to flash fires. The predictions from this model were also compared with those from the closed form solution of this equation, which has been used in the literature for making burn predictions from accidents similar to flash fires.

Conclusions

The multiple-layer, variable property finite element model of the heat transfer in the skin subjected to a flash fire was used to test the effects of variations in thermal physical properties on skin temperature and burn predictions. It was found that variations in thermal physical properties over the ranges used in multiple layer skin models had minimal effects on second degree burn predictions, but larger effects on third degree burn predictions. It was also found that the blood perfusion term in Pennes’ bioheat transfer equation can be neglected in predicting second and third degree burns due to flash fires. Variations in the pre-exponential factor and activation energy in Henriques’ burn integral had minimal effect on second degree burn predictions, but a larger effect on third degree burn predictions. The variable property, multiple layer finite element model developed here is more accurate in making temperature and burn predictions than the constant property, single layer closed form solution for a step heat flux. However, if only second degree burn predictions must be made, the closed-form solution may be adequate.


 

 

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

 

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله:
 • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
 • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

 

 


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله:
 • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
 • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار 2014
تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله مهندسی صنایع
گرایش های مرتبط با این مقاله بهینه سازی سیستم ها
مجله مجله اروپایی تحقیقات عملیاتی – European Journal of Operational Research
دانشگاه  گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران
کلمات کلیدی زمانبندی توزیع شده، جایگشت جریان فروشگاه، جستجوی پراکنده
شناسه شاپا یا ISSN ISSN 0377-2217
رفرنس دارد  
کد محصول 9212
لینک مقاله در سایت مرجع لینک این مقاله در نشریه Elsevier
شناسه دیجیتال – doi https://doi.org/10.1016/j.ejor.2014.05.024
نشریه الزویر Untitled

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش و فونت 14 B Nazanin 35 صفحه
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه شده است  
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه نشده است  
ترجمه متون داخل جداول ترجمه نشده است 
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است  
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است  
درج فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه به صورت عکس درج شده است  
منابع داخل متن به صورت انگلیسی درج شده است  

 


 

چکیده

1-مقدمه

2. بررسی نوشته ها

3. روش جستجوی پراکنده

3.1. ارائه راه حل و روش تولید تنوع

3. 2. تولید زیر مجموعه و روش های ترکیبی راه حل

3. 3. روش بهبود

3.4 روش به روز رسانی مجموعه مرجع و روش راه اندازی مجدد

4. کالیبراسیون، مقایسه محاسباتی و تجزیه و تحلیل آماری

4.1 کالیبراسیون روش جستجوی پراکنده پیشنهادی

4.2 روش های مقایسه شده و تنظیم تجربی

4.3 نتایج اکتشافی برای نمونه های بزرگ

4.4 نتایج فراابتکاری برای نمونه بزرگ

5. نتیجه گیری ها و تحقیقات آینده


 • بخشی از ترجمه:

چکیده

مسئله جایگشت توزیع شده جریان فروشگاه به تازگی به عنوان یک تعمیم از تنظیمات جریان منظم فروشگاه پیشنهاد شده است که در آن بیش از یک کارخانه برای پردازش مشاغل دردسترس هستند. تولید توزیع شده برای شرکت های بزرگ که در بازار جهانی رقابت می نمایند یک وضعیت رایج است. این مسئله دو بعد دارد: تخصیص مشاغل به کارخانه ها و زمان بندی مشاغل اختصاص یافته به هر کارخانه. با وجود اینکه این مورد به تازگی معرفی شده است، این مسئله زمانبندی جالب، توجهات را جلب کرده است و چندین روش اکتشافی و فراابتکاری در نوشته ها مطرح شده است. در این مقاله ما یک روش جستجوی پراکنده (SS) را برای این مسئله برای بهینه سازی تفاوت زمان بین شروع و اغاز یک شغل ارائه می دهیم. SS به ندرت برای تنظیمات جریان فروشگاه بررسی شده است. در این الگوریتم پیشنهادی، ما از برخی از تکنیک های پیشرفته مانند یک مجموعه مرجع ساخته شده از راه حل های کامل و جزئی همراه با ویژگی های دیگر مانند ر جستجوی محلی و شروع دوباره استفاده نمودیم. یک کمپین محاسباتی جامع شامل 10 الگوریتم موجود، همراه با تجزیه و تحلیل های آماری، نشان می دهد که الگوریتم جستجوی پراکنده پیشنهادی، با اختلاف قابل توجهی نتایج بهتری را نسبت به الگوریتم های موجود تولید می کند. علاوه بر این تمام 720 بهترین شده راه حل شناخته برای این مسئله، بهبود می یابند.

5. نتیجه گیری ها و تحقیقات آینده مسئله جابجایی جریان فروشگاه توزیع شده (DPFSP)، یک گسترش جالب چند کارخانه ای از جریان فروشگاه منظم است که به تازگی توسط Naderi و Ruiz (2010) پیشنهاد شده است. این نویسندگان در ابتدا شش مدل جایگزین صحیح خطی مختلط برنامه نویسی و همچنین دو الگوریتم اکتشافی ساده (NEH1 و NEH2) را بر اساس الگوریتم های اکتشافی جریان فروشگاه Nawaz و همکاران (1983) تکمیل شده با شغل کارآمد برای قوانین انتساب کارخانه ارائه نمودند. این نویسندگان همچنین دو الگوریتم فرود همسایگی متغیر ساده VND (a) و VND(b) را ارائه نمودند. پس از این شغل اولیه، تعدادی از نویسندگان، تعدادی از روش ها را ارائه نمودند و به طور عمده آنها را در برابر بهترین روش در زمان مقایسه نمودند – VND(a). در این تحقیق پیگیرانه، ما دوباره DPFSP را مورد بررسی قرار دادیم و روش موثر پراکندگی جستجو (SS) را پیشنهاد نموده ایم. مشخصه اصلی از SS ارائه شده، یک RefSet ترکیبی ساخته شده از راه حل های کامل و همچنین بردار انتساب شغل به کارخانه است. روش ترکیبی راه حل، ترکیبی از همه راه حل های کامل با تمام بردارهای انتساب شغل به کارخانه است. این منجر به یک استراتژی موثر می شود، همانطور که روش بهبود راه حل در جایگشت های شغل در هر کارخانه کار می کند و روش ترکیبی به بررسی شغل های مختلف موثر برای انتسابات کارخانه می پردازد. همراه با یک روش به روز رسانی مجموعه مرجع دقیق و مکانیزم تنظیم مجدد، SS پیشنهادی، آخرین وضعیت این عملکرد را نشان می دهد.


 • بخشی از مقاله انگلیسی:

Abstract

The distributed permutation flowshop problem has been recently proposed as a generalization of the regular flowshop setting where more than one factory is available to process jobs. Distributed manufacturing is a common situation for large enterprises that compete in a globalized market. The problem has two dimensions: assigning jobs to factories and scheduling the jobs assigned to each factory. Despite being recently introduced, this interesting scheduling problem has attracted attention and several heuristic and metaheuristic methods have been proposed in the literature. In this paper we present a scatter search (SS) method for this problem to optimize makespan. SS has seldom been explored for flowshop settings. In the proposed algorithm we employ some advanced techniques like a reference set made up of complete and partial solutions along with other features like restarts and local search. A comprehensive computational campaign including 10 existing algorithms, together with statistical analyses, shows that the proposed scatter search algorithm produces better results than existing algorithms by a significant margin. Moreover all 720 known best solutions for this problem are improved.

5. Conclusions and future research

The Distributed Permutation Flowshop Problem (DPFSP) is an interesting multi-factory extension of the regular flowshop recently proposed by Naderi and Ruiz (2010). The authors initially proposed six alternative Mixed Integer Linear Programming models as well as two simple heuristics (NEH1 and NEH2) based on the well known high performing flowshop heuristic of Nawaz et al. (1983) augmented with efficient job to factory assignment rules. The authors also presented two simple Variable Neighborhood Descent algorithms VND(a) and VND(b). After this initial work, a number of authors have proposed a number of methods and have compared mainly against the best performing method at the time – VND(a). In this follow up research we have studied again the DPFSP and have proposed an effective Scatter Search (SS) procedure. The main characteristic of the presented SS is a hybrid RefSet made up of full solutions as well as job to factory assignment vectors. The solution combination method combines all full solutions with all job to factory assignment vectors. This results in an effective strategy as the solution improvement procedure works in the job permutations at each factory and the combination method explores different effective job to factory assignments. Together with a stringent reference set update procedure and a restart mechanism, the proposed SS results in state-of-the-art performance.


 

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

 

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله:
 • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
 • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

 


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله:
 • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
 • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار 2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6 صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله مهندسی عمران
گرایش های مرتبط با این مقاله سازه، مهندسی هیدرولیک، آب و سازه های هیدرولیکی
مجله

 کنفرانس بین المللی دینامیک ساختاری 

International Conference on Structural Dynamics

دانشگاه موسسه ریسک و قابلیت اطمینان، دانشگاه لایبنیتس هانور، آلمان
کلمات کلیدی  توربین بادی فراساحلی، فرسودگی، بارهای شدید، بهینه سازی قوی، قابلیت اطمینان، احتمال غیردقیق
شناسه شاپا یا ISSN ISSN 10.1016
رفرنس دارد  
کد محصول 9203
لینک مقاله در سایت مرجع لینک این مقاله در نشریه Elsevier
شناسه دیجیتال – doi https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.09.292
نشریه الزویر Untitled

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش و فونت 14 B Nazanin 9صفحه
ترجمه عناوین تصاویر  ترجمه شده است  
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه نشده است 
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است  
درج فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه به صورت عکس درج شده است  
منابع داخل متن به صورت عدد درج شده است  

 


 

چکیده

1- مقدمه

2- شبیه‌سازی و حالات بار طراحی

3- فرا مدل‌ها برای تحلیل استوار و کمی‌سازی عدم قطعیت

3-1- Kriging

3-2- مدل پیش بینی کننده‌ دامنه‌ای

4- مثال عددی

4-1- تحلیل حساسیت عمومی

4-2- نتایج برای مدل Kriging

4-3- نتایج مدل پیش بینی کننده‌ دامنه‌ای

5- نتیجه‌گیری‌ها و مطالعات آتی


 • بخشی از ترجمه:

 

چکیده

یکی از اصلی‌ترین بخش‌های ساختاری توربین‌های بادی فراساحلی زیرساخت آن‌ها است که شکاف بین بستر دریا و پایه‌ی برج را پر می‌کند. یک مفهوم ممکن مورداستفاده در اعماق آبی نزدیک برای توربین‌های دارای توان نرخ بالا، جکت است. این ساختار توسط چندین اثر محیطی از قبیل باد و فشار امواج یا بارهای گریز از مرکز ناشی از حرکت گردشی برانگیخته می‌شود. به‌منظور رسیدن به هزینه‌های رقابتی انرژی ضروری است که هزینه‌های سرمایه‌ای طول عمر را با استفاده از طراحی استوار و مبتنی بر قابلیت اطمینان، به حداقل برسانیم. با این‌حال، یک رویکرد بهینه‌سازی مبتنی بر شبیه‌سازی بر روی مدل مقیاس کامل نیازمند ظرفیت عددی بالایی است. در این مطالعه، مسئله‌ی ارزیابی طول عمر فرسودگی دارای هزینه‌ی عددی با استفاده از یک رویکرد فرا مدل مورد بررسی قرار می‌گیرد. عملکرد دو راه‌حل فرا مدل، یعنی Kriging و مدل پیش‌بین دامنه (Interval Predictor Model) باهم مقایسه می‌شود. علی‌الخصوص، رفتار متفاوت دامنه‌های اطمینان احتمالاتی رگرسیون Kriging و مرزهای دامنه‌ی IPM موردبحث قرار می‌گیرد.

5- نتیجه‌گیری‌ها و مطالعات آتی این مطالعه نشان‌دهنده‌ی قابلیت عملی پیش‌بینی فرامدل با مرزهای عدم قطعیت برای تخمین آسیب فرسودگی بود. دو راه‌حل فرا مدل رقیب مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج نشان داد که هر دو فرامدل می‌توانند به‌درستی رفتار میانگین آسیب فرسودگی بیشینه‌ی جکت‌ها را با استفاده از تنها چهار مورد از هفت پارامتر ورودی در دسترس پیش‌بینی نمایند. بااین‌حال، هنگامی‌که مرزهای پیش‌بینی در تحلیل در نظر گرفته می‌شوند، مدل Kriging ممکن است منجر به یک پیش‌بینی افراطی و بیش‌ازحد محافظه‌کارانه شود به شرطی که داده‌های آموزشی محدودی در دسترس باشند. این امر علی‌الخصوص زمانی رخ می‌دهد که این رویکرد تا حد یک بهینه‌سازی طراحی کامل تعمیم می‌یابد چرا که به دلیل محدودیت‌های محاسباتی، تعداد بسیار اندکی حالت بار برای هر طراحی آزمون محاسبه خواهند شد.


 • بخشی از مقاله انگلیسی:

Abstract

One of the main structural components of offshore wind turbines is the substructure which bridges the gap between seabed and tower foot. One possible concept employed in intermediate water depths for turbines with high-rated power is the jacket. This structure is excited by several environmental impacts like wind and wave loads or centrifugal loads from the rotor motion. In order to reach competitive costs of energy, it is crucial to minimize the lifetime capital expenses by means of robust and reliability-based design. However, a simulation-based optimization approach on the full scale model requires high numerical capacity. In this work, the problem of numerically expensive fatigue life evaluation is addressed by the utilization of a meta-model approach. The performance of two meta-models solutions, namely Kriging and Interval Predictor Model, is compared. In particular, the different behavior of the probabilistic confidence intervals of the Kriging regression and the interval bounds of the IPM is discussed.

5. Conclusions and further work

This work has shown the feasibility of a meta-model prediction with uncertainty bounds for fatigue damage estimation. Two competitive meta-model solutions were tested. The results show that both meta-models can accurately predict the mean behavior of the maximum fatigue damage of the jackets using only four out of the seven available input parameters. However, when the prediction bounds are included in the analysis, the Kriging model might lead to an excessive and over-conservative prediction, provided that limited training data is available. This will be especially the case when this approach is expanded to a complete design optimization, since very few load cases will be computed for each test design due to computational constraints.


 

 

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله:
 • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
 • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

 


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله:
 • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
 • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار 2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11 صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله مهندسی عمران
گرایش های مرتبط با این مقاله سازه های دریایی
مجله مهندسی اقیانوس – Ocean Engineering
دانشگاه دانشکده حمل و نقل، دانشگاه جنوب شرقی چین
کلمات کلیدی مدل سازی عنصر محدود، تحمل بار، دو جفت شمع مایل، ستون های مایل، اسکله دریایی پایه بلند
شناسه شاپا یا ISSN ISSN 0029-8018
رفرنس دارد  
کد محصول 9204
لینک مقاله در سایت مرجع لینک این مقاله در نشریه Elsevier
شناسه دیجیتال – doi https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2017.07.001
نشریه الزویر Untitled

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش و فونت 14 B Nazanin 24صفحه
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه نشده است 
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه نشده است 
ترجمه متون داخل جداول ترجمه نشده است 
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است  
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است  
درج فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه به صورت عکس درج شده است  
منابع داخل متن درج نشده است 

 


 

چکیده

مقدمه

1. مدل های عددی اسکله پایه بلند: تعریف

1.1. نمونه اولیه خمش

1.2. فرضیه بنیادی در مدل

1.3. پارامترهای مهندسی

1.4. تنظیم سطح تماس

2. مدل سازی عنصر محدود برای یک ستون منفرد

2.1. جزئیات مدل

3.2 آنالیز مدل المان محدود

3.3 تجزیه و تحلیل رفتاری ستون منفرد

3.3.1 رابطه بین جابجایی نوک و شیب یک ستون منفرد

3.3.2. جابجایی نوک یک ستون منفرد عمودی

4-آنالیز المان محدود در خمش ستونی با ستون های مایل

4.1. مدل FE و نتایج FEA در خمش با ستون عمودی

4.1.1. شرح مدل خمش با ستون عمودی

4.1.2.. جابجایی خمش با ستون های عمودی

4.2. نتایج مدل FE و FEAدر خمش با یک جفت ستون خمیری

4.2.1 توصیف مدل خمش در یک جفت ستون خمیری

4.2.2 جابجایی خمش با یک جفت ستون مایل

4.3. نتایج مدل FE و FEA در خمش با دو جفت شمع مایل

4.3.1. توصیف مدل خمش با دو جفت شمع مایل

4.3.2 جابجایی خمش با دو جفت شمع مایل

4.4 ضریب گروهی ستون در اسکله ستون بلند

5 رابطه بار و جابجایی در اسکله ستون بلند در ستون های مایل

6 نتیجه گیری


 • بخشی از ترجمه:

چکیده

درک چگونگی تحمل بار جانبی اسکله پایه بلند، دارای ارزش کاربردی جهت طراحی ساختمانی می باشد، و تحمل بار جانبی افقی انحنا برای آنالیز رفتار یک اسکله پایه بلند اهمیت دارد. در این مقاله، نمونه های محدود المان های اسکله پایه بلند در نرم افزار های المان محدود ساخته شده است تا رفتار نیروی جانبی وارده بررسی شود. آنالیز های پارامتری بر طرز کار ستون های منفرد توسط شیب ها و مقاطع مختلف تحت میزان متفاوتی از بار انجام گرفته است. رفتار خمش با ستون های مایل تحت نیروهای جانبی متفاوت بحث شده است. در این مقاله فرمول های نیروی جانبی در مقایسه با جابجایی افقی برای ستون منفرد و اسکله پایه بلند محاسبه و ارائه شده اند. شبیه سازی عددی که حاصل جابجایی راس ستون هستند، به فرمول های تئوری ارائه شده در این مقاله نزدیک می باشد. این فرمول ها که شرح دهنده رابطه بین جابجایی بالایی و سختی، و شیب و نیرو می باشند، جهت تعیین ظرفیت تحمل بار افقی اسکله پایه بلند با ستون های مایل مفید می باشند و نظارت ایمنی به موقع اسکله ستون بلند در کاربرد عملی تحقق می بخشند.

6. نتیجه گیری

جهت مطالعه رفتار عملکردی اسکله ستون بلند دریایی تحت نیروی جانبی، مدل های المان محدود ستون منفرد و اسکله پایه بلند در نرم افزار المان محدود کلی )ANSYS) ساخته شد. پارامترهایی شامل شیب، سطح مقطع ستون ها، و بزرگی نیروی جانبی جهت آنالیز ستون منفرد در نظر گرفته شد. شیب ستون های خمیری به ترتیب 1:7، 1:6، 1:5، 1:4، و 1:3 بود. رابط ستون-خاک با استفاده از المان سطح تماس در ANSYSمدل سازی شد. بر روی رفتار سازه خمیده با ستون های خمیری تحت نیروی جانبی بحث شد. بر اساس نتایج آنالیز از مدل های این مطالعه، نتیجه گیری های ذیل استنتاج شد. ۱. جابجایی نوک ستون عمودی در شرایط کار مجاز، تقریبا بصورت خطی با نیروی افقی وارده متناسب است. ۲. فرمول ستون منفرد و جابجایی و فرمول اسکله ستون بلند و جابجایی براساس نتایج مطالعه حاضر ارائه می شوند. از طریق مقایسه نتایج حاصل از شبیه سازی و تست های پهلو گرفتن با فرمول تئوری، eq. 12 در دامنه بار کمتر از 450kN به طور قابل قبولی دقیق به نظر می روسد. این فرمول از ارزش عملی در طراحی سکو دریایی برخوردار است.


 • بخشی از مقاله انگلیسی:

Abstract

Understanding the lateral load behavior of high-piled wharf is of practical value to structural design, and the horizontal load bearing capacity of the bent is essential to analyzing the behavior of the high-piled wharf. In this paper, finite element models of high-piled wharf are built in a general finite element software–ANSYS to investigate the lateral loading behavior. Parametric analyses have been performed on the working behavior of single pile with varying slopes and section sizes under different load levels. The behavior of bent with batter piles under different lateral loads is discussed. The formulas of lateral load vs. horizontal displacement for single pile and high-piled wharf are formulated and presented in this paper. The numerical simulation results of pile top displacement are found to be in good agreement with those predicted using the theoretical formula presented in this paper. These formulas, which describe the relationship between top displacement and stiffness, inclination and loads, can be useful to determine the horizontal load bearing capacity of the high-piled wharf with batter piles and can realize the real-time safety monitoring of the high-piled wharf for practical application.

6. Conclusions

To study the working behavior of offshore high-piled wharf under lateral loading, finite element models of single pile and high-piled wharf are built in a general finite element analysis software – ANSYS. Parameters including the slopes, section sizes of the piles, and lateral load magnitude were taken into account for single pile analysis. The slopes of the batter piles were 1:7, 1:6, 1:5, 1:4, and 1:3, respectively. Pile-soil interface is modeled with the contact surface element in ANSYS. The behavior of bent structure with batter piles under different lateral loads is discussed. Based on the analysis results from the models considered in this study, the following conclusions can be drawn. (1) The top displacement of the plumb pile is almost linearly proportional to the horizontal load under allowable working conditions. (2) The single pile force vs. displacement formula and high-piled wharf force vs. displacement formula are presented based on the results in the present study. Through comparing the results from the simulation results and berthing test results with theoretical formula, Eq. (12) is shown to be reasonably accurate when the load amplitude is lower than 450 kN. This formula is of practical value to offshore platform structure designs.


 

 

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله:
 • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
 • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

 


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله:
 • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
 • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار مقاله 2014
تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله مهندسی صنایع و مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله مدیریت پروژه و برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها
مجله مربوطه چهارمین کنفرانس بین المللی آسیا در زمینه مهندسی صنایع و مدیریت نوآوری
دانشگاه تهیه کننده دانشکده مدیریت، دانشگاه تیانجین، چین
کلمات کلیدی این مقاله مسیر بحرانی، روش ارزش کسب شده، بهینه سازی، ارزش وزنی
رفرنس دارد
لینک مقاله در سایت مرجع لینک این مقاله در سایت Springer
نشریه اسپرینگر springer3

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش و فونت 14 B Nazanin 10صفحه
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه شده است
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه شده است
ترجمه متون داخل جداول ترجمه شده است
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است
درج فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه به صورت عکس درج شده است
منابع داخل متن به صورت عدد درج شده است

 


 

چکیده

1-مقدمه

1-1 آشنایی با روش ارزش کسب شده

1.2 معایب EVM

2- روش شناسی

2-1 بهینه سازی شاخص های عملکرد زمان بندی

2-1-1 انتخاب ارزش وزنی

2-1-2 شخص های اصلاح شده عملکرد زمان بندی

2-1-3 مراحل تحلیل ارزش کسب شده با وزن

2-1-4 تحلیل ارزش کسب شده بر مبنای CPM

3-کاربرد و نتایج

4-بحث

5 – نتیجه گیری

 


 • بخشی از ترجمه:

چکیده

هنگام محاسبه عملکرد زمان بندی با استفاده از روش ارزش کسب شده مرسوم، ارزش کسب شده در مسیر بحرانی و غیر بحرانی متمایز نمی شود. این روش قادر به ارزیابی عینی پیشرفت پروژه نیست. در این مقاله، شاخص های عملکرد زمان بندی از طریق معرفی ارزش وزنی بهینه سازی شده و عملکرد زمان بندی در مسیر بحرانی تجزیه تحلیل می شود. مسائل مسیر بحرانی در ارزیابی پیشرفت پروژه حل می شوند که یک مرجع پایه برای اندازه گیری زمان بندی پروژه است.

5 – نتیجه گیری

بر اساس موارد فوق الذکر، روش ارزش کسب شده، یک روش بهتر برای مدیریت برنامه است. این روش، یک ابزار مدیریت برنامه ” هشدار اولیه” می باشد که مدیر را قادر به شناسایی و کنترل مشکلات می کند قبل از این که این مشکلات غیر قابل حل شوند. با این حال نمی توان با روش ارزش کسب شده سنتی به اطلاعات صحیح در مورد پروژه بر اساس تحلیل کلی و ارزیابی پروژه دست یافت. می توان شاخص های عملکرد زمان بندی را با معرفی ارزش وزنی به منظور تمایز و تفکیک کار بحرانی از کار غیر بحرانی بهینه سازی کرد.سپس، ما می توانیم تحلیل عملکرد زمان بندی را بر اساس مسیر بحرانی انجام دهیم. این روش به طور عینی و دقیق، پیشرفت پروژه را نشان داده و به ما امکان اتخاذ اقدامات به موقع را برای رفع انحرافات و مشکلات می دهد. هم چنین این روش مرجع و منبعی برای اندازه گیری زمان بندی پروژه بوده و امکان مدیریت پروژه را بر اساس زمان بندی و بودجه می دهد.

 


 • بخشی از مقاله انگلیسی:

 

Abstract

When calculating the schedule performance using the traditional earned value method, the earned value in the critical path and in the noncritical path is not differentiated. It cannot evaluate the progress of project objectively. In this paper, the schedule performance indicators are optimized through introducing the weight value, and schedule performance on the critical path is analyzed. The critical path issues in the evaluation of the progress of the project are solved, which will provide a basic point of reference for schedule measurement of project.

5 Conclusion

Therefore, Earned Value Method is a better method of program management. It is an “early warning” program management tool that enables managers to identify and control problems before they become insurmountable. But we cannot gain accurate information about the project based on the overall analysis and evaluation of project by traditional earned value method. We can optimize schedule performance indicators by introducing weight value in order to distinguish critical work from noncritical work. Then we can do schedule performance analysis based on critical path. It can show project progress objectively and accurately and allow us take timely measures to correct deviations. It also provides a basic point of reference for schedule measurement of project and allows projects to be managed on time and on budget.

 


 

 

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

 

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله:
 • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
 • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

 


بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

1-مقدمه
فرض کنید که H یک گراف همبند با به ترتیب مجموعه رئوس و یال های V(H) and E(H), باشد. طبق معمول، فاصله بین رئوس U و V از H با d(u,v) نشان داده شده و به صورت تعداد یال ها در یک مسیر حداقل متصل به رئوس U و V تعریف می شود.
یک شاخص توپولوژیکی ، عدد حقیقی مربوط به گراف است. این بایستی از نظر ساختاری ثابت باشد. یعنی با اتومورفیسم گراف حفظ می شود. چندین شاخص توپولوژیکی تعریف شده اند و برخی از آن ها دارای کاربرد هایی به عنوان ابزاری برای مدل سازی خواص شیمیایی، دارویی و سایر حواص مولکولی می باشند. شاخص وینر W یکی از رایج ترین شاخص توپولوژیکی است. این برابر با مجموع فواصل بین همه جفت رئوس گراف متناظر (11) است.

بخشی از مقاله انگلیسی:

1. INTRODUCTION

Let H be a connected graph with vertex and edge sets V(H) and E(H), respectively. As usual, the distance between the vertices u and v of H is denoted by d(u,v) and it is defined as the number of edges in a minimal path connecting the vertices u and v. A topological index is a real number related to a graph. It must be a structural invariant, i.e., it preserves by every graph automorphisms. There are several topological indices have been defined and many of them have found applications as means to model chemical, pharmaceutical and other properties of molecules. The Wiener index W is one of the most studied topological index, see for details [4,5]. It is equal to the sum of distances between all pairs of vertices of the respective graph,[11].


بخشی از مقاله انگلیسی:

1 Introduction

The distributed generation (DG) can be defined as electric generation facilities connected to an area of an electric power system (EPS) through point of common coupling (PCC), which is located nearby local loads [1]. In recent years, the penetration of DGs in power systems is increasing [2, 3]. The connections of DGs to utility system have some protection issues such as islanding. The unintentional islanding refers to the condition that one or more DGs and some loads are disconnected from the rest of main power system while the loads are supplied by DGs in the isolated part of the power [4, 5]. The islanding situation imposes some considerable problems into power systems such as power quality problems (frequency and voltage deviations), safety hazards to network personnel, overload condition, adverse effects on system’s protection and reconnecting problems [6–8]. Thus, island must be detected by islanding detection methods immediately. Various methods are proposed for the islanding detection by researchers. Islanding detection methods could be categorised as communication and local detection methods. Moreover, local detection methods can be considered as passive and active methods [7, 9]. The passive methods detect island by monitoring the changes of parameters such as frequency deviation or voltage variation at the PCC. Not only are they both simple and low-priced to implement, but also they have no considerable adverse effects on the power system and DGs operation. If the power mismatch between loads and DG is small, the deviation of parameters will not go beyond the threshold. Therefore, the passive methods cannot detect island condition in a reasonable time because they have a large non-detection zone. Thus, the only deviation of system parameters cannot be enough criteria for islanding detection [10–12]. The over or under voltage and frequency protection, phase jump detection and rate of change of frequency and power are some of typical passive [13–15]. In active methods, a small disturbance is injected into the power system by DG through the PCC to create changes in the system parameters. In fact, in the grid-connected mode, the small disturbance cannot create considerable variations in the power system parameters such as voltage or frequency because the DG parameters are dictated by the power system. However, when an island is formed, the small disturbance can create an enough variation in the island parameters. Hence, active methods have a smaller non-detection zone compared with the passive methods [16, 17], but due to the disturbance injection, they have unfavourable impacts on the power quality. Active methods are usually applied to DGs more than other methods despite their disadvantages imposed on power quality. They do not need costly communication infrastructure and, also, their detection accuracy in better than that of passive methods [18]. Some of active methods that have been recently proposed are slip-mode frequency shift (SMS), Sandia frequency shift (SFS), negative-sequence current injection [19–21], robust anti-islanding algorithm [22] and voltage positive feedback for voltage source inverter [23–26]. This paper proposes a new active detection approach with insignificant negative impacts on the power quality. The implementation of this method does not require any considerable changes in structure of inverter and does not cause any problem for DG and the power system during load switching. In the proposed method, the difference between the DG instantaneous voltage phase angle (VPA) and the nominal VPA, which is constant, will be added to the input angle of abc-to-dqo transformation block [derived from phase-locked loop (PLL) block]. In the islanding condition, the instantaneous VPA will change; thus, the error amplitude (difference) will be grown. In the grid-connected mode, the error value is insignificant because instantaneous VPA is close to the nominal VPA; therefore, this method will not negatively affect the system parameters. In fact, there are no significant adverse effects on the power quality during grid connected mode of power systems. Despite insignificant problems of power quality, the islanding detection time is reasonable in this method. The rest of paper is structured as follows. Section 2 presents the power system model and DG control system. In Section 3, the intended method is described. Section 4 provides simulation proofs for evaluation.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله:
 • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
 • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار 2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی  8صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله پزشکی و داروسازی
گرایش های مرتبط با این مقاله پزشکی ریه یا پولمونولوژی، فارماکولوژی یا داروشناسی
مجله

مجله اروپایی داروسازی و داروهای بیولوژیک

European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics

دانشگاه گروه فن آوری های دارویی و زیست دارویی، دانشگاه گرونینگن، هلند
کلمات کلیدی آمینوگلیکوزیدها، آنتیبیوتیک ها، فیبروز‌های کیستیک، استنشاق یکبار مصرف، توزیع پودری خشک، دوز داروی بالا، بیماری سل
شناسه شاپا یا ISSN ISSN 0939-6411
رفرنس دارد  
لینک مقاله در سایت مرجع لینک این مقاله در نشریه Elsevier
شناسه دیجیتال – doi http://doi.org/10.1016/j.ejpb.2015.01.012
نشریه الزویر Untitled

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش و فونت 14 B Nazanin 20 صفحه
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه شده است  
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه نشده است 
ترجمه متون داخل جداول ترجمه نشده است 
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است  
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است  
درج فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه به صورت عکس درج شده است  
منابع داخل متن به صورت عدد درج شده است  

 


 

چکیده

1. مقدمه

2. مواد و روش‌ها

2.1. مواد

2.2. تهیه اجزا

2.3. پر کردن حباب پر آب

2.4. بررسی مشخصات ذرات با اسکن میکروسکوپ الکترونی

2.5. اندازه گیری محتوای آب

2.6. ثبت ایزوترم رطوبت (رطوبت پذیری)

2.7. تحلیل توزیع اندازه اجزای پودرها

2.8. توصیف ویژگی‌های عملکرد توزیع سیکلوپس

2.9. اندازه گیری دوزهای تحویلی از سیکلوپس

3. نتایج و بحث

3.1. انتخاب نمک و فرایند تولید

3.2. توزیع اندازه اجزای اولیه و محتوای آب پودرها

3.3. مورفولوژی اجزا و تاثیر ل-لئوسین بر روی آن

3.4. اصلاح Twincer™ به سیکلوپس

3.5 اثر وزن بر انتشار و احتباس استنشاق در سیکلوپس

3.6. اثر افت فشار بر راندمان پراکندگی و نگهداری در سیکلوپس

3.7 اثر محتوای آب بر راندمان پراکندگی و حفظ در Cyclops

3.8 اثر خشک شدن اسپری 5% اسید آمینه لوسین بر پراکندگی و احتباس در سیکلوپس

4. نتیجه گیری


 • بخشی از ترجمه:

 

چکیده

بیمارانی که به باکتری‌های بیماریزا مبتلا هستند باید با آنتی بیوتیک‌ها درمان شوند. هنگامی که عفونت در ریه‌ها وجود داشته باشد، برای مثال در فیبروز‌های کیستیک، برونشکتازی و سل، آنتی بیوتیک‌های استنشاقی خاص مزایای بیشتری از آنتی بیوتیک‌های مورد استفاده بدنی دارند. در این مطالعه، نشان داده شده است که طراحی مجدد Twincer با دوز بالا قابل عرضه به صورت استنشاقی در داخل وسیله ای به نام سیکلوپس، باعث توزیع موثر 50 میلیگرم از تبرمایسین خشک شده به صورت گرد(اسپری) می‌شود. این ثابت می‌کند که اسپری کردن پودر تبرمایسین خشک در محدوده اندازه مناسب برای استنشاق، می‌تواند بدون اعمال تکنیک‌های مهندسی ذرات پیچیده و/یا استفاده از امولسیون‌ها، صورت بگیرد. تنها برخی از کریستال‌های روبنده درشت دانه به صورت جداگانه اضافه شده اند که انتظار می‌رود ضرر‌های استنشاق را تا 20% در 4 kPa،به حداقل برسانند. شکستگی ذرات ریزدانه کمتر از 5 lm، از قوطی‌های اسپری بدست آمده از سیکلوپس بسیار به توزیع اندازه ذرات اولیه اسپری پودر تبرمایسین خشک شده، شبیه است. علاوه بر این، بدون هیچگونه بهینه سازی بیشتر، سیکلوپس با دیگر آمینوگلیکوزیدهای خشک اسپری شده مثل کانامایسین و آمیکاسین، عملکرد خوبی دارد. بنابراین، نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که با طراحی استنشاق مناسب، که با مشخصه‌های فیزیکی و شیمیایی یک داروی خاص یا دسته ای از داروها سازگار باشد، توزیعhttps://metafootball.com/u/filer_public/24/61/2461de5d-5a87-467f-8de8 6c0605280531/world_cup_knockout_dd.png مناسبی را می‌توان برای دوز‌های بالا از داروهای خالص (اسپری خشک) بدست آورد.

4. نتیجه گیری

نتایج این مطالعه نشان می دهد که با طراحی یک استنشاق مناسب، سازگار با خواص فیزیکی و شیمیایی یک داروی خاص، پراکندگی عالی می تواند دوزه های بالایی از خلوص دارویی را به ارمغان بیاورد. این استراتژی به لحاظ فنی قابلیت استنشاق دوزهای بالاتر از 50 میلی گرم را فراهم می کند. FPF های ارسال شده از توبرامایسیون به همراه کیسلوپس ها بیشتر از 90% دوزها را در 4 و 6 کیلو پاسکال برای تبرامایسین آزاد بدون اضافه کردن املاح یا استفاده از تکنیک مهندسی ذرات پیشرفته رهاسازی شده می کنند. نتایج مشابهی با کانامین سین و امیکاسین بدست آمده است. این نتایج نشان می دهند که برای داروهای خاص این می تواند جایگزین عالی برای استراتژی فرموله کردن داروها برای یک دستگاه استنشاقی موجود است.


 • بخشی از مقاله انگلیسی:

Abstract

Patients infected with pathogenic bacteria have to be treated with antibiotics. When the infection is in the lungs, as for instance in cystic fibrosis, bronchiectasis and tuberculosis, inhaled antibiotics have certain advantages over systemically administered antibiotics. In this study, it is shown that re-designing the Twincer™ high dose disposable inhaler into a device named Cyclops enables effective dispersion of up to 50 mg of pure spray dried tobramycin. This proves that spray dried tobramycin powders in the preferred size range for inhalation can be administered without applying complex particle engineering techniques and/or using excipients. Only some coarse sweeper crystals added separately are desired to minimise the inhaler losses to less than 20% at 4 kPa. The fine particle fractions <5 lm of the aerosol obtained from the Cyclops closely resemble the primary particle size distribution of the spray dried tobramycin powder. Moreover, without any further optimisation the Cyclops performs good with other spray dried aminoglycosides such as kanamycin and amikacin too. Therefore, the results of this study show that with an appropriate inhaler design, adapted to the physico-chemical properties of a particular drug or drug class, excellent dispersion can be achieved for high doses of pure (spray dried) drug.

4. Conclusions

The results of this study show that with an appropriate inhaler design, adapted to the physico-chemical properties of a particular drug or drug class, excellent dispersion can be achieved for high doses of pure (spray dried) drug. This strategy technically enables the inhalation of doses up to at least 50 mg in one inhalation. Delivered FPFs of tobramycin with the Cyclops exceed 90% of the delivered dose at 4 and 6 kPa for tobramycin free base without the addition of excipients and/or using advanced particle engineering techniques. Similar results were obtained with kanamycin and amikacin. These results show that for a specific drug (class) this can be an excellent alternative for the strategy to formulate the drug (class) for an existing inhaler device.


 

 

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله:
 • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
 • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

 


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله:
 • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
 • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار مقاله 2014
تعداد صفحات مقاله انگلیسی 5صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله  زیست شناسی و کشاورزی
گرایش های مرتبط با این مقاله  گیاهان دارویی، علوم باغبانی و علوم گیاهی
مجله مربوطه مجله علوم زیستی – Life Science Journal
دانشگاه تهیه کننده  گروه آناتومی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، ایران
کلمات کلیدی این مقاله گزنه، مطالعه بافتی، بافت بیضه، رت
رفرنس دارد
نشریه Lifesciencesite

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش و فونت 14 B Nazanin 8صفحه
ترجمه عناوین جداول ترجمه شده است
ترجمه متون داخل جداول ترجمه نشده است
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است
درج فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه به صورت عکس درج شده است
منابع داخل متن درج نشده است

 


 

چکیده

1- معرفی

2- مواد و روش ها

3- نتایج

4- بحث

 


 • بخشی از ترجمه:

چکیده

گیاه گزنه (Urtica dioica) دارای تاریخچه ای طولانی در استفاده بین مردم می باشد که بر اساس دانشی ست که بر پایه ی گیاهان دارویی ست؛ گیاه گزنه جزو گیاهان دارویی دوپایه قرار دارد و دارای کاربردهای دارویی ست. 80 سر رت نر بالغ به طور تصادفی به هشت گروه تقسیم شدند. سه گروه دوزهای 300، 600 و 1000 میلی گرم در کیلوگرم از عصاره ی هیدروالکلی ریشه ی گزنه را به صورت داخل صفاقی به مدت سه روز دریافت کردند که برای تعیین دوز کشنده این کار انجام شد. یک گروه به عنوان گروه کنترل و گروه دیگر به عنوان گروه شاهد و سه گروه دیگر دوزهای 75، 150 و 300 میلی گرم در کیلوگرم را به مدت 20 روز دریافت کردند. بعد از این دوره، رت ها کشته شدند و سطح سرمی هورمون های FSH, LH و تستوسترون به وسیله ی radioimmunoassay مشخص شد. اندام بیضه از بدن جدا شد و سپس نمونه های بافتی رنگ آمیزی شدند. تغییراتی که بر روی بیضه ها رخ داده است مطالعه شد و داده های جمع آوری شده آنالیز شد. در پایان تیمار با عصاره، درگروه سه (300 میلی گرم در کیلوگرم) کاهش میانگین وزن بدن دیده شد. میانگین تعداد سلولهای اسپرماتوگونی در هر لوله، سلول های لایدیگ در ضخامت لوله ها، در گروه آزمایشی سه در مقایسه با گروه یک( 75 میلی گرم در کیلو گرم) به طور معنی داری کاهش پیدا کرده بود. به هر حال، ضخامت متوسط توبول ها در گروه دو( 150 میلی گرم در کیلوگرم) و گروه سه(300 میلی گرم در کیلوگرم) در مقایسه با گروه کنترل و گروه شاهد نیز به طور معنی داری کاهش پیدا کرده بود. این مطالعه نشان داد که تجویز عصاره ی ریشه ی گزنه در دوز 75 میلی گرم در کیلوگرم اثر مثبت بر روی سلول های اسپرماتوگونیا داشته است و دوز 300 میلی گرم در کیلوگرم دارای اثر منفی بر این سلول ها می باشد.

4- بحث

در گروه های دریافت کننده ی عصاره با دوزهای 150و 300 میلی گرم در کیلوگرم در هر روز، به ترتیب، وزن بدن رت ها به صورت قابل توجهی بعد از 20 روز تیمار با عصاره ی ریشه ی گزنه در مقایسه با روز قبل از درمان کاهش پیدا کرده بود. این کاهش وزن بدن در این گروه ها ممکن است به دلیل فعالیت آنتی لیپیدی گزنه و کاهش فعالیت HMG-COA ردوکتاز باشد. کاهش این آنزیم موجب تقلیل کلسترول کلی، کاهش نسبت (LDL/HDL) از طریق کاهش غلظت LDL می شود. گزارش شده است که عصاره ی آبی گزنه که با دوز 150 میلی گرم در کیلوگرم به مدت 30 روز به موش داده شده است باعث بهبود پروفایل های لیپیدی شده است. کاهش معنی دار کلسترول کلی، کاهش نسبت (LDL/HDL) از طریق کاهش کلسترول نیز گزارش شده است. همچنین نشان داده شده است که عصاره ی اتانولیک برگ گزنه موجب افزایش کلسترول و کاهش کلسترول LDL می شود. Nassiri-Asl نشان داد که عصاره ی گزنه در دوز 100 و 300 میلی گرم در کیلوگرم بصورت معنی داری موجب کاهش سطح کلسترول کل و همچنین کاهش غلظت لیپوپروتئین کلسترول می شود. پیشنهاد شده است که عصاره ممکن است نقش مستقیمی در سنتز لیپوپروتئین ها و متابولیسم آنها داشته باشد. Meguro و همکاران گزارش داده اند که استرول‌های گیاهی که از نظر ساختاری شباهت زیادی به کلسترول دارند، می توانند کلسترول را از میسل های مخلوط جابجا کنند و این به این دلیل است که استرول‌ها از کلسترول بسیار آبگریزترند. این جابجایی ها باعث کاهش سطح کلسترول میسل ها و در نتیجه کاهش جذب کلسترول می شود. بنابراین این امکان وجود دارد که عصاره ی گیاه گزنه بتواند ذخیره سازی کلسترول را در این مکانیزم کاهش دهد.


 • بخشی از مقاله انگلیسی:

 

Abstract

Urtica dioica (UD) with a long history of usage in folkloric and science based herbal medicine is dioeciously and has therapeutic applications. This study was aimed to assess the effect of nettle root extract UD on the testes of adult rats. Eighty adult male rats were randomly divided into 8 groups. Three groups received 300, 600 and 1000 mg/kg/day of hydro-alcoholic extract of nettle root intraperitoneally for 3 days for determining lethal dose. One group, as control and another as sham and three others received 75, 150, 300 mg/kg/day for 20 days. The rats were then sacrificed and serum levels of FSH, LH and testosterone were determined by radioimmunoassay. The testes removed from the body and then stained tissue samples, changes of testicular tissue were studied and data collected were analyzed. There was a reduction in the mean body weight in the experiment group 3 (300 mg/kg/day) at the end of the treatment. The mean number of spermatogonia per tubular tubules, Leydig cells/mm2 in diameter tubules (µm) in the experiment group3 compared to experiment group1 (75 mg/kg/day) decreased significantly (P<0.05). However, the average diameter of the tubules of the experimental group 2 (150 mg/kg/day) and group 3 (300mg/kg/day) compared to control and sham groups decreased significantly (P<0.05). This study showed that administration of nettle root extract, at a dose of 75 mg/kg has had a positive effect on spermatogenesis and with 300 mg/kg dose has had a negative effect on spermatogenesis.

4. Discussion In groups received extract 150, 300 mg/kg/day respectively, mean BW showed a considerable decrease after 20 days of treatment with the nettle root extract in comparison to a day before the starting of the treatment. This decrease of body weight in these groups may be due to nettle antilipidemic activity that decreased HMG-COA reductase activity. Decrease of this enzyme is caused reduction in total cholesterol, low density/high density cholesterol (LDL/HDL) ratios via lower concentrations of LDL (Malini et al., 2004). It was reported that stinging nettle aqueous extract (150 mg/kg/day) given for 30 days to rats, improved the blood lipid profile. Significant lowering in total cholesterol, low density/high density cholesterol (LDL/HDL) ratios via lowering concentration of LDL, was reported (Daher et al., 2006). It was showed that the ethanolic extract of stinging nettle leaf increased serum HDL cholesterol and lowered serum LDL cholesterol, (Avci et al., 2006). Nassiri-Asl showed that Urtica dioica extract at 100 and 300 mg/kg significantly reduced the levels of total cholesterol (TC), and low-density lipoproteincholesterol (LDL-C). It was suggested that the extract may have a direct role in lipoprotein synthesis and metabolism (Nassiri-Asl et al., 2009). Meguro et al. reported that plant sterols which are structurally similar to cholesterol could displace cholesterol from mixed micelles, since they are more hydrophobic than cholesterol. This replacement causes a reduction of micellar cholesterol level and consequently lowers cholesterol absorption (Meguro et al., 2001). Thus, it is possible that UD extract could decrease the storage of cholesterol through this mechanism (Nassiri-Asl et al., 2009).

 


 

 

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله:
 • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
 • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

 

آخرین دیدگاه‌ها

  دسته‌ها